© 2019 · Karuṇā Sevena | Web by Evoke 

Tipitaka_small.jpg

Audio sutty Majjhima nikāya I. 

- Sbírka středně dlouhých rozprav

Namluvili: bhikkhunī Visuddhi, bhikkhu Vinīta

a Bára Glombová

Chuze_po_Lane_small.jpg

Chůze po Laně Přednášky ctihodného Pemasiri mahāthery o meditačním rozvoji 

Namluvili: Bára Glombová

Mūlapaṇṇāsapāḷi – Padesát kořenových rozprav

 

 1. Mūlapariyāya vagga - Oddíl o kořeni všech věcí: 

MN 1. Mūlapariyāya suttaṃ - O kořeni všech věcí

MN 2. Sabbāsava suttaṃ - Všechny zákaly

MN 3. Dhammadāyāda suttaṃ - Dědici Dhammy

MN 4. Bhayabherava suttaṃ - Strach a hrůza

MN 5. Anaṅgaṇa suttaṃ - Bez poskvrny

MN 6. Ākaṅkheyya sutta - Kdyby si mnich přál

MN 7. Vatthūpama suttaṃ - Přirovnání ke kusu látky

MN 8. Sallekha suttaṃ - Očišťování

MN 9. Sammādiṭṭhi suttaṃ - Správný názor

MN 10. Satipaṭṭhāna suttaṃ - Rozprava o ustavení uvědomění

 

 2. Sīhanāda vagga - Oddíl lvího řevu: 

MN 11. Cūḷa sīhanāda suttaṃ - Kratší rozprava o lvím řevu

MN 12. Mahā sīhanāda suttaṃ - Delší rozprava o lvím řevu

MN 13. Mahā dukkhakkhandha suttaṃ - Delší rozprava o hromadě strasti

MN 14. Cūḷa dukkhakkhandha suttaṃ - Kratší rozprava o hromadě strasti

MN 15. Anumāna suttaṃ - Úsudek

MN 16. Cetokhila suttaṃ - Hrubost mysli

MN 17. Vanapattha suttaṃ - Lesní houština

MN 18. Madhupiṇḍika suttaṃ - Medová kulička

MN 19. Dvedhāvitakka suttaṃ - Dvojí myšlenky

MN 20. Vitakkasaṇṭhāna suttaṃ - Zastavování myšlenek

 

 3. Opamma vagga - Oddíl přirovnání: 

MN 21.Kakacūpama suttaṃ - Přirovnání k pile

MN 22. Alagaddūpama suttaṃ - Přirovnání k hadovi

MN 23. Vammika suttaṃ - Mraveniště

MN 24. Rathavinīta suttaṃ - Spojení dostavníků

MN 25. Nivāpa suttaṃ - Návnada

MN 26. Ariyapariyesanā suttaṃ - Ušlechtilé hledání

MN 27. Cūḷa hatthipadopama suttaṃ - Kratší rozprava o přirovnání ke sloní stopě

MN 28. Mahā hatthipadopama suttaṃ - Kratší rozprava o přirovnání ke sloní stopě

MN 29. Mahā sāropama suttaṃ - Delší rozprava o přirovnání k jádrovému dřevu

MN 30. Cūḷa sāropama suttaṃ - Delší rozprava o přirovnání k jádrovému dřevu

 

 4. Mahāyamaka vagga - Velký oddíl párů: 

MN 31. Cūḷa gosiṅga suttaṃ - Kratší rozprava v lese Gosinga

MN 32. Mahā gosiṅga suttaṃ - Delší rozprava v lese Gosinga

MN 33. Mahā gopālaka suttaṃ - Delší rozprava o pasáků krav

MN 34. Cūḷa gopālaka suttaṃ - Kratší rozprava o pasáku krav

MN 35. Cūḷa saccaka suttaṃ - Kratší rozprava k Saccakovi

MN 36. Mahā saccaka suttaṃ - Delší rozprava k Saccakovi

MN 37. Cūḷa taṇhāsaṅkhaya suttaṃ - Kratší rozprava o odstranění toužení

MN 38. Mahā taṇhāsaṅkhāya suttaṃ - Delší rozprava o odstranění toužení

MN 39. Mahā assapura suttaṃ - Delší rozprava ve městě Assapura

MN 40. Cūḷa assapura suttaṃ - Kratší rozprava ve městě Assapura

 

 5. Cūḷayamaka vagga - Malý oddíl párů

41. Sāleyyaka suttaṃRozprava k bráhmanům z vesnice Sālā

42. Verañjaka suttaṃRozprava k bráhmanům z vesnice Verañjā

43. Mahā Vedalla suttamDelší série otázek a odpovědí

44. Cūḷa Vedalla suttaṃKratší série otázek a odpovědí

45. Cūḷa Dhammasamādāna suttaṃKratší rozprava o způsobech praktikování věcí

46. Mahā Dhammasamādāna suttaṃDelší rozprava o způsobech praktikování věcí

47. Vīmaṃsaka suttaṃZkoumání Tathāgaty

48. Kosambiya suttaṃRozprava k mnichům z Kosambī

49. Brahmanimantanika suttaṃBrahmova výzva

50. Māratajjanīya suttaṃPokárání Māry

Kontakt na podporu projektů a aktivit Spolku Karuṇā Sevena: 6855804001/5500 - Pokrytí základních mnišských potřeb ctihodné, jako je - roucho, jídlo, léky a příbytek (také hradí dopravu, ubytování, letenky apd.). Distribuce knih, výstavba meditační místnosti, vybavení kláštera KS, pojištění, SIPO apd. Možnost odpočtu daru z daní. Prosíme uveďte důvod platby s poznámkou "pro Spolek KS."

Kontakt na projekt Suriya Lamai: 6855679001/5500 - Záměr projektu Suriya Lamai „Děti slunce“ je umožnit, aby se děti z chudých rodin mohly rozvíjet a vzdělávat a aby jim byly poskytnuty a pokryty základní potřeby. Možnost odpočtu daru z daní!

Ani v jednom případě se nejedná o veřejnou sbírku a proto žádáme všechny dárce, aby ke svému daru připojili i na sebe kontakt, abychom jim mohli vystavit darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru. Všem dárcům moc děkujeme.

Odkaz na Paypal pro zahraniční dárce: