© 2019 · Karuṇā Sevena | Web by Evoke 

Majjhima nikāya I. - Sbírka středně dlouhých rozprav

Narrated by: bhikkhunī Visuddhi, bhikkhu Vinīta and Bára Glombová

* currently available only in Czech language

 

Mūlapaṇṇāsapāḷi - Padesát kořenových rozprav

1. Mūlapariyāya vagga - Oddíl o kořeni všech věcí:

MN 1. Mūlapariyāya suttaṃ - O kořeni všech věcí
00:00 / 00:00
MN 2. Sabbāsava suttaṃ - Všechny zákaly
00:00 / 00:00
MN 3. Dhammadāyāda suttaṃ - Dědici Dhammy
00:00 / 00:00
MN 4. Bhayabherava suttaṃ - Strach a hrůza
00:00 / 00:00
MN 5. Anaṅgaṇa suttaṃ - Bez poskvrny
00:00 / 00:00
MN 6. Ākaṅkheyya sutta - Kdyby si mnich přál
00:00 / 00:00
MN 7. Vatthūpama suttaṃ - Přirovnání ke kusu látky
00:00 / 00:00
MN 8. Sallekha suttaṃ - Očišťování
00:00 / 00:00
MN 9. Sammādiṭṭhi suttaṃ - Správný názor
00:00 / 00:00
MN 10. Satipaṭṭhāna sutta - Rozprava o ustavení uvědomění
00:00 / 00:00
 

2. Sīhanāda vagga - Oddíl lvího řevu:

MN 11. Cūḷa sīhanāda suttaṃ - Kratší rozprava o lvím řevu
00:00 / 00:00
MN 12. Mahā sīhanāda suttaṃ - Delší rozprava o lvím řevu
00:00 / 00:00
MN 13. Mahā dukkhakkhandha suttaṃ - Delší rozprava o hromadě strasti
00:00 / 00:00
MN 14. Cūḷa dukkhakkhandha suttaṃ - Kratší rozprava o hromadě strastiknown Artist
00:00 / 00:00
MN 15. Anumāna suttaṃ - Úsudek
00:00 / 00:00
MN 16. Cetokhila suttaṃ - Hrubost mysli
00:00 / 00:00
MN 17. Vanapattha suttaṃ - Lesní houština
00:00 / 00:00
MN 18. Madhupiṇḍika suttaṃ - Medová kulička
00:00 / 00:00
MN 19. Dvedhāvitakka suttaṃ - Dvojí myšlenky
00:00 / 00:00
MN 20. Vitakkasaṇṭhāna suttaṃ - Zastavování myšlenek
00:00 / 00:00
 

3. Opamma vagga - Oddíl přirovnání:

MN 21.Kakacūpama suttaṃ - Přirovnání k pile
00:00 / 00:00
MN 22. Alagaddūpama suttaṃ - Přirovnání k hadovi
00:00 / 00:00
MN 23. Vammika suttaṃ - Mraveniště
00:00 / 00:00
MN 24. Rathavinīta suttaṃ - Spojení dostavníků
00:00 / 00:00
MN 25. Nivāpa suttaṃ - Návnada
00:00 / 00:00
MN 26. Ariyapariyesanā suttaṃ - Ušlechtilé hledání
00:00 / 00:00
MN 27. - Cūḷa hatthipadopama suttaṃ - Kratší rozprava o přirovnání ke sloní stopě
00:00 / 00:00
MN 28. Mahā hatthipadopama suttaṃ - Kratší rozprava o přirovnání ke sloní stopě
00:00 / 00:00
MN 29. Mahā sāropama suttaṃ māna suttaṃ - Delší rozprava o přirovnání k jádrovému dřevu
00:00 / 00:00
MN 30. Cūḷa sāropama suttaṃ - Delší rozprava o přirovnání k jádrovému dřevu
00:00 / 00:00
 

4. Mahāyamaka vagga - Velký oddíl párů:

MN 31. Cūḷa gosiṅga suttaṃ - Kratší rozprava v lese Gosinganí k pile
00:00 / 00:00
MN 32. Mahā gosiṅga suttaṃ - Delší rozprava v lese Gosingaown Artist
00:00 / 00:00
MN 33. Mahā gopālaka suttaṃ - Delší rozprava o pasáků krav
00:00 / 00:00
MN 34. Cūḷa gopālaka suttaṃ - Kratší rozprava o pasáku krav
00:00 / 00:00
MN 35. Cūḷa saccaka suttaṃ - Kratší rozprava k Saccakovi
00:00 / 00:00
MN 36. Mahā saccaka suttaṃ - Delší rozprava k Saccakovi
00:00 / 00:00
MN 37. Cūḷa taṇhāsaṅkhaya suttaṃ - Kratší rozprava o odstranění toužení
00:00 / 00:00
MN 38. Mahā taṇhāsaṅkhāya suttaṃ - Delší rozprava o odstranění touženíist
00:00 / 00:00
MN 39. Mahā assapura suttaṃ - Delší rozprava ve městě Assapura
00:00 / 00:00
MN 40. Cūḷa assapura suttaṃ - Kratší rozprava ve městě Assapura
00:00 / 00:00
 

5. Cūḷayamaka vagga - Malý oddíl párů:

MN 45. Cūḷa Dhammasamādāna suttaṃ - Kratší rozprava o způsobech praktikování věcí
00:00 / 00:00

The contact to support projects and activities of the Association Karuṇā Sevena: 6855804001/5500, IBAN: CZ6755000000006855804001, SWIFT: RZBCCZPP  - The funds are used to cover the basic monastic needs of the Venerable bhikkhunī Visuddhi, such as - robe, food, medicine and abode (this also covers transportation, accommodation, air tickets, etc.). Distribution of books, construction of the meditation room, the furnishing of the monastery KS, insurance, utility bills, etc. Tax deductible in the Czech Republic. Please state the reason for the donation with the following note" For the Association KS."

The contact for the project Suriya Lamai: 6855679001/5500, IBAN: CZ4955000000006855679001, SWIFT: RZBCCZPP

- The intention of the project Suriya Lamai “The Children of the Sun” is to enable children from poor families to develop and educate themselves and to provide them with basic needs. The donation is tax deductible in the Czech Republic.

Neither of the above is a public collection, and therefore we ask all donors to add their contact information to their gift, so that we can issue a donation agreement contract or a donation receipt. We thank all the donors.

Link to the Paypal for foreign donors: