top of page
Tipitaka_banner_v3.jpg
headphones icon.png

Majjhima nikāya I.

Narrated by: bhikkhunī Visuddhi, bhikkhu Vinīta and Bára Glombová

* narrated in Czech language

Part I – Mūlapaṇṇāsapāli - The Root Fifty Discourses

 1. Mūlapariyāya vagga - The Division of the Discourse on the Root 

MN1. Mūlapariyāya suttaṃ - The Root of All Things


MN 2. Sabbāsava suttaṃ - All the Taints


MN 3. Dhammadāyāda suttaṃ - Heirs in Dhamma


MN 4. Bhayabherava suttaṃ - Fear and Dread


MN 5. Anaṅgaṇa suttaṃ - Without Blemishes


MN 6. Ākaṅkheyya suttaṃ - If a Bhikkhu Should Wish


MN 7. Vatthūpama suttaṃ - The Simile of the Cloth

MN 8. Sallekha suttaṃ - Effacement


MN 9. Sammādiṭṭhi suttaṃ - Right View


MN 10. Satipaṭṭhāna suttaṃ - The Foundations of Mindfulness

>> listen in English language

MN 1. Mūlapariyāya suttaṃ - O kořeni všech věcí
00:00 / 00:00
MN 2. Sabbāsava suttaṃ - Všechny zákaly
00:00 / 00:00
MN 3. Dhammadāyāda suttaṃn - Dědici Dhammy
00:00 / 00:00
MN 4. Bhayabherava suttaṃ - Strach a hrůza
00:00 / 00:00
MN 5. Anaṅgaṇa suttaṃ - Bez poskvrny
00:00 / 00:00
MN 6. Ākaṅkheyya sutta - Kdyby si mnich přál
00:00 / 00:00
MN 7. Vatthūpama suttaṃ - Přirovnání ke kusu látky
00:00 / 00:00
MN 8. Sallekha suttaṃ - Očišťování
00:00 / 00:00
MN 9. Sammādiṭṭhi suttaṃ - Správný názor
00:00 / 00:00
MN 10. Satipaṭṭhāna suttaṃ - Rozprava o ustavení uvědomění
00:00 / 00:00

2. Sīhanāda vagga - The Division of the Lion's Roar: 

MN 11. Cūḷa Sīhanāda suttaṃ - The Shorter Discourse on the Lion's Roar


MN 12. Mahā Sīhanāda suttaṃ - The Greater Discourse on the Lion's Roar


MN 13. Mahā Dukkhakkhandha suttaṃ - The Greater Discourse on the Mass of Suffering


MN 14. Cūḷa Dukkhakkhandha suttaṃ - The Shorter Discourse on the Mass of Suffering

MN 15. Anumāna suttaṃ - Inference


MN 16. Cetokhila suttaṃ - The Wilderness in the Heart


MN 17. Vanapattha suttaṃ - Jungle Thickets


MN 18. Madhupiṇḍika suttaṃ - The Honeyball


MN 19. Dvedhāvitakka suttaṃ - Two Kinds of Thought


MN 20. Vitakkasaṇṭhāna suttaṃ - The Removal of Distracting Thoughts

>> listen in English language

MN 11. Cūḷa sīhanāda suttaṃ - Kratší rozprava o lvím řevu
00:00 / 00:00
MN 12. Mahā sīhanāda suttaṃnown Track - Delší rozprava o lvím řevu
00:00 / 00:00
MN 13. Mahā dukkhakkhandha suttaṃack - Delší rozprava o hromadě strasti
00:00 / 00:00
MN 14. Cūḷa dukkhakkhandha suttaṃ ack - Kratší rozprava o hromadě strasti
00:00 / 00:00
MN 15. Anumāna suttaṃ - Úsudek
00:00 / 00:00
MN 16. Cetokhila suttaṃ - Hrubost mysli
00:00 / 00:00
MN 17. Vanapattha suttaṃ - Lesní houština
00:00 / 00:00
MN 18. Madhupiṇḍika suttaṃ Track - Medová kulička
00:00 / 00:00
MN 19. Dvedhāvitakka suttaṃ - Dvojí myšlenky
00:00 / 00:00
MN 20. Vitakkasaṇṭhāna suttaṃ - Zastavování myšlenek
00:00 / 00:00

 3. Opamma vagga - The Division of Similes :

MN 21. Kakacūpama suttaṃ - The Simile of the Saw


MN 22. Alagaddūpama suttaṃ - The Simile of the Snake


MN 23. Vammika suttaṃ - The Ant-hill


MN 24. Rathavinīta suttaṃ – The Relay Chariots


MN 25. Nivāpa suttaṃ - The Bait


MN 26. Ariyapariyesanā suttaṃ - The Noble Search


MN 27. Cūḷa Hatthipadopama suttaṃ - The Shorter Discourse on the Simile of the Elephant’s Footprint


MN 28. Mahā Hatthipadopama suttaṃ - The Greater Discourse on the Simile of the Elephant’s Footprint


MN 29. Mahā Sāropama suttaṃ - The Greater Discourse on the Simile of the Heartwood


MN 30. Cūḷa Sāropama suttaṃ - The Shorter Discourse on the Simile of the Heartwood

>> listen in English language

MN 21.Kakacūpama suttaṃ - Přirovnání k pile
00:00 / 00:00
MN 22. Alagaddūpama suttaṃ - Přirovnání k hadovi
00:00 / 00:00
MN 23. Vammika suttaṃ - Mraveniště
00:00 / 00:00
MN 24. Rathavinīta suttaṃ - Spojení dostavníků
00:00 / 00:00
MN 25. Nivāpa suttaṃ - Návnada
00:00 / 00:00
MN 26. Ariyapariyesanā suttaṃ - Ušlechtilé hledání
00:00 / 00:00
MN 27. Cūḷa hatthipadopama suttaṃ - Kratší rozprava o přirovnání ke sloní stopě
00:00 / 00:00
MN 28. Mahā hatthipadopama suttaṃ - Kratší rozprava o přirovnání ke sloní stopě
00:00 / 00:00
MN 29. Mahā sāropama suttaṃ - Delší rozprava o přirovnání k jádrovému dřevu
00:00 / 00:00
MN 30. Cūḷa sāropama suttaṃ - Delší rozprava o přirovnání k jádrovému dřevu
00:00 / 00:00

 4. Mahāyamaka vagga - The Great Division of Pairs: 

MN 31. Cūḷa Gosiṅga suttaṃ - The Shorter Discourse in Gosiṇga


MN 32. Mahā Gosiṅga suttaṃ - The Greater Discourse in Gosiṇga


MN 33. Mahā Gopālaka suttaṃ - The Greater Discourse on the Cowherd


MN 34. Cūḷa Gopālaka suttaṃ - The Shorter Discourse on the Cowherd


MN 35. Cūḷa Saccaka suttaṃ - The Shorter Discourse to Saccaka


MN 36. Mahā Saccaka suttaṃ - The Greater Discourse to Saccaka


MN 37. Cūḷa Taṇhāsaṅkhaya suttaṃ - The Shorter Discourse on the Destruction of Craving


MN 38. Mahā Taṇhāsaṅkhaya suttaṃ - The Greater Discourse on the Destruction of Craving


MN 39. Mahā Assapura suttaṃ - The Greater Discourse at Assapura

MN 40. Cūḷa Assapura suttaṃ - The Shorter Discourse at Assapura

>> listen in English language

MN 31. Cūḷa gosiṅga suttaṃ - Kratší rozprava v lese Gosinga
00:00 / 00:00
MN 32. Mahā gosiṅga suttaṃ - Delší rozprava v lese Gosinga
00:00 / 00:00
MN 33. Mahā gopālaka suttaṃnknown Track - Delší rozprava o pasáků krav
00:00 / 00:00
MN 34. Cūḷa gopālaka suttaṃnown Track - Kratší rozprava o pasáku krav
00:00 / 00:00
MN 35. Cūḷa saccaka suttaṃ - Kratší rozprava k Saccakovi
00:00 / 00:00
MN 36. Mahā saccaka suttaṃ - Delší rozprava k Saccakovi
00:00 / 00:00
MN 37. Cūḷa taṇhāsaṅkhaya suttaṃ - Kratší rozprava o odstranění toužení
00:00 / 00:00
MN 38. Mahā taṇhāsaṅkhāya suttaṃ - Delší rozprava o odstranění toužení
00:00 / 00:00
MN 39. Mahā assapura suttaṃ - Delší rozprava ve městě Assapura
00:00 / 00:00
MN 40. Cūḷa assapura suttaṃ - Kratší rozprava ve městě Assapura
00:00 / 00:00

 5. Cūḷayamaka vagga - The Shorter Division of Pairs: 

MN 41. Sāleyyaka suttaṃ - The Brahmins of Sālā

MN 42. Verañjaka suttaṃ - The Brahmins of Verañjā

MN 43. Mahā Vedalla suttaṃ - The Greater Series of Questions and Answers

MN 44. Cūḷa Vedalla suttaṃ - The Shorter Set of Questions and Answers

MN 45. Cūḷa Dhammasamādāna suttaṃ - The Shorter Discourse on Ways of Undertaking Things

MN 46. Mahā Dhammasamādāna suttaṃ - The Greater Discourse on Ways of Undertaking Things

MN 47. Vīmaṃsaka suttaṃ - The Inquirer

MN 48. Kosambiya suttaṃ - The Kosambians

MN 49. Brahmanimantanika suttaṃ - The Invitation Of A Brahmā

MN 50. Māratajjanīya suttaṃ - The Rebuke to Māra

>> listen in English language

41. Sāleyyaka suttaṃ - Rozprava k bráhmanům z vesnice Sālā
00:00 / 00:00
42. Verañjaka suttaṃ - Rozprava k bráhmanům z vesnice Verañjā
00:00 / 00:00
43. Mahā Vedalla suttam - Delší série otázek a odpovědí
00:00 / 00:00
44. Cūḷa Vedalla suttaṃ - Kratší série otázek a odpovědí
00:00 / 00:00
45. Cūḷa Dhammasamādāna suttaṃknown Track - Kratší rozprava o způsobech praktikování věcí
00:00 / 00:00
46. Mahā Dhammasamādāna suttaṃ - Delší rozprava o způsobech praktikování věcí
00:00 / 00:00
47. Vīmaṃsaka suttaṃ - Zkoumání Tathāgaty
00:00 / 00:00
48. Kosambiya suttaṃ - Rozprava k mnichům z Kosambī
00:00 / 00:00
49. Brahmanimantanika suttaṃ - Brahmova výzva
00:00 / 00:00
50. Māratajjanīya suttaṃ - Pokárání Māry
00:00 / 00:00
bottom of page