top of page
kalyanamitta_banner_edited.png

Kalyāṇa-mittatā |Kultivování ušlechtilého přátelství

Přítel v Dhammě

Praxe meditace a učení Dhammy není snadná. Vyžaduje velkou disciplínu, oddanost a víru. Z těchto důvodů Buddha sám doporučil svým učedníkům, aby měli vždy v Dhammě přítele, který je moudrý a může jim pomoci v jejich odhodlání a duchovním růstu. 

Všichni potřebujeme ctnostného přítele (kalayāṇa-mitta) a můžeme být také dobrým přítelem v Dhammě někomu jinému. Když se cítíme frustrovaní naší meditací, zklamaní životem a nezdravými vztahy, nebo když se prostě necítíme motivováni praktikovat Buddhovo učení, můžeme počítat s naší komunitou kalayāṇa-mittatā přátel, která nám svým dobrým příkladem nastavuje a připomíná co je správná cesta.

“Mnich, který se stýká s ušlechtilými lidmi, upouští od toho, co je neprospěšné a rozvíjí to, co je prospěšné.” Iti 1.17 

Pěstování ušlechtilých vztahů a přátelství je nedílnou součástí naší spirituální praxe. Kalyāṇa-mittatā je buddhistický koncept "spirituálního přátelství" v rámci buddhistického komunitního života, vztahující se na přátelství jak u mnichů/mnišek, tak i u laických stoupenců.  Osoba, která je součástí takového vztahu je známá jako „dobrý přítel“, „ctnostný přítel“, „vznešený přítel“ nebo „obdivuhodný přítel“ (kalyāṇa-mitta).

V tradiční buddhistické praxi je spirituálním přátelstvím vztah mezi studentem a jeho duchovním učitelem. Z výše zmíněných sutt vidíme, že Buddha věřil, že pro spirituální rozvoj je životně důležité mít dobré přátele v Dhammě. Společně pracují na tom, aby přemýšleli, mluvili a chovali se podpůrně k životu tak, aby směřoval k dosažení nejvyššího cíle.

"Polovinou svatého života je, ctihodný pane: ušlechtilé přátelství, ušlechtilé společenství, ušlechtilé kamarádství". "To neříkej, Ānando. To neříkej. Ušlechtilé přátelství, ušlechtilé společenství, ušlechtilé kamarádství je celý svatý život. Pokud má mnich ušlechtilé lidi za přátele, společníky a kamarády, lze u něj očekávat rozvoj v usilování vznešené osmičlenné stezky." Upaddha Sutta (SN 45,2) 

bottom of page