top of page

Kde pomáháme?

Ostrovní stát Srí Lanka se nachází se v blízkosti poloostrova Přední Indie na ostrově Cejlon, což byl také do roku 1972 oficiální název tohoto státu. Je to multietnický stát, ve kterém žije přibližně 75% Sinhálců. Menšinu tvoří indičtí Tamilové, kteří byli od roku 1830 na ostrov dováženi z Indie jako pracovní síla pro čajové plantáže. Tato země prošla téměř třicetiletým obdobím občanských konfliktů, kdy boje organizace Tygři osvobození Tamilského Ílámu za vytvoření vlastního nezávislého státu skončily v roce 2009 porážkou Tygrů vládními vojsky. Tyto boje si vyžádaly mnoho obětí (až 100 tisíc) a v zemi putovalo na 300 tisíc vnitřních uprchlíků. V roce 2005 postihla tuto krásnou zemi ničivá vlna tsunami. Naše organizace se zaměřuje na pomoc sirotkům, chudým dětem i rodinám v odlehlých oblastech.

Vizí kláštera je vzdělávat buddhistické mnišky, tak aby měly dobrou znalost Dhammy (Buddhovo učení) a Vinayi (mnišská pravidla), aby zvládaly meditační praxi a dokázaly řídit klášter.

 

Jsou vzdělávány také v počítačové gramotnosti, v poskytování sociální a humanitární pomoci. Komu mnišky z tohoto kláštera pomáhají? Budhistické mnišky, které se v minulosti omezovaly pouze na duchovní službu nyní hrají na Srí Lance důležitou roli i jako sociální pracovnice a ve společnosti pomáhají měnit postoj ke vzdělání.

V klášterním vzdělávacím centru se poskytují tyto profesionální služby:

  • vzdělávání dětí ve škole


  • sociální služby pro sociálně znevýhodněné rodiny


  • poradenství a vzdělávání těhotných žen


  • týdenní meditační kurzy pro děti i dospělé


  • kurzy Dhammy ve spolupráci s místními komunitami a školami


  • humanitární pomoc po přírodních katastrofách

Nuwara Eliya je název horské oblasti, která je nejvyšším místem na Srí Lance ležící v Centrální provincii a žijí v ní velmi chudé rodiny a děti. Karuṇā Sevena pomohla v této oblasti nejchudším rodinám a dětem v roce 2014 v rámci humanitární pomoci po katastrofálních sesuvech půdy. Nuwara Eliya je také okresní město se stejnojmenným názvem, které se nachází poblíž nejvyššího vrcholu země Pidurutalagala ve výšce 1 868 m.

Ve městě Nuwara Eliya žije přibližně 27 500 obyvatel. Město leží v sinhálsky mluvící části ostrova a žijí zde téměř čtyři tisíce Tamilů z Indie, kteří přišli za prací na místní čajové plantáže. V roce 1846 založil město důstojník a dobrodruh Samuel Baker, který zavedl v oblasti pěstování zeleniny, ovoce a kávovníku. Koncem 19. století vyhubila kávovník plíseň Hemileia vastatrix a majitelé zdejších plantáží se zaměřili na čajovník čínský, kterému klima okolo Nuwara Eliya mimořádně svědčí a zdejší typ čaje Orange pekoe patří k nejkvalitnějším na světě.

Nuwara Eliya
Nuwara Eliya
Nuwara Eliya
Nuwara Eliya
Nuwara Eliya
Nuwara Eliya
Nuwara Eliya
Nuwara Eliya
Nuwara Eliya
Nuwara Eliya
Nuwara Eliya14

Podpora projektu Suriya Lamai:

Bankovní účet: 6855679001/5500

Název majitele účtu: Spolek Karuna Sevena; Adresa příjemce: Slezská 3; Město: Prostějov, PSČ: 79601; Země: Česká republika  

Email: karuna.sevena.cz@gmail.com

 

Záměr projektu Suriya Lamai „Děti slunce“ je umožnit, aby se děti ze sociálně znevýhodněných rodin mohly rozvíjet a vzdělávat a aby jim byly poskytnuty a pokryty základní potřeby. 

Projekt Děti slunce – Suriya Lamai“ založila a od roku 2003 vede Ctihodná Bhikkhunī Visuddhi. ​

Možnost odpočtu daru z daní. Prosíme uveďte důvod platby s poznámkou "pro Suriya Lamai." nebo jen “pro znevýhodněné děti”.

 

Ani v jednom případě se nejedná o veřejnou sbírku, a proto žádáme všechny dárce, aby ke svému daru připojili na sebe kontakt, abychom jim v případě potřeby mohli vystavit darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru. Všem dárcům moc děkujeme.

Odkaz pro zahraniční dárce:

payment_icons.png
Spolupracujeme:
bottom of page