top of page
arama.jpg

Srī Gotamī ārāma 

Ženský klášter Gotamī ārāma 

Bhikkhuni Darshikā a Wijithā sehráli klíčovou roli při obnově théravádové bhikkhuni-saṅghy. Za více než šest desetiletí oddané služby se stali vlivnými vzory, strážci Buddhovy moudrosti a vychovatelkami, kteří významně přispěli k vysvěcení bezpočtu mnišek. Srī Gothamī āramāya svými rozmanitými aktivitami zajišťuje nejen blaho těchto uctívaných mnišek ale také aktivně přispívá k blahu komunity po celém světě. Udržuje propagaci Dhammy a zajišťuje, aby Buddhova slova byla živá a šířila se dál. Vaše podpora by umožnila pokračovat ve službě a pomohla by mniškám dotknout se více životů soucitem a moudrostí.

Vizí kláštera je vzdělávat buddhistické mnišky, tak aby měly dobrou znalost Dhammy (Buddhovo učení) a Vinayi (mnišská pravidla), aby zvládaly meditační praxi a dokázaly řídit klášter.

sou vzdělávány také v počítačové gramotnosti, v poskytování sociální a humanitární pomoci. Komu mnišky z tohoto kláštera pomáhají? Budhistické mnišky, které se v minulosti omezovaly pouze na duchovní službu nyní hrají na Srí Lance důležitou roli i jako sociální pracovnice a ve společnosti pomáhají měnit postoj ke vzdělání.

V klášterním vzdělávacím centru se poskytují tyto profesionální služby:

  • vzdělávání dětí ve škole


  • sociální služby pro sociálně znevýhodněné rodiny


  • poradenství a vzdělávání těhotných žen


  • týdenní meditační kurzy pro děti i dospělé


  • kurzy Dhammy ve spolupráci s místními komunitami a školami


  • humanitární pomoc po přírodních katastrofách

Příspěvky [účel]

Sociální služby a činnosti 

 

Vaše finanční příspěvky umožní mniškám vést speciální vzdělávací a meditační programy pro jednotlivce všech věkových kategorií, které podporují pěstování zdravých vlastností a dobré životní pohody. Umožnily by jim zprostředkovat kurzy Dhammy, návštěvy těhotných žen, dětí bez domova a nemocných v nemocnicích a rozšířit soucit a moudrost mezi ty, kteří čelí problémům.


Předškolní vzdělávání dětí 

Závazek ārámy poskytovat vesnickým dětem komplexní vzdělání je důkazem jejího odhodlání rozvíjet mysl Buddhovým způsobem. V plánu jsou bezplatné kurzy pro děti v předmětech jako angličtina, páli, sinhálština, sociální dovednosti, čtenářská gramotnost, matematika, přírodní vědy , umění, hudba, tanec. Mnišky kladou ve škole Dhamma mimořádný důraz na etiku. Klášteru v současné době chybí učebnice a školní potřeby. Jídlo pro jednoho žáka na jeden měsíc stojí 950 Kč, školní učebnice pro jednoho žáka na šest měsíců 1 985 Kč.

IMG_6417_edited.jpg

Mnišské rekvizity

Srí Gothamī ārāma slouží jako útočiště ctihodných bhikkhunich zejména starších osobností, jako jsou bhikkunky Darshikā a Wijithā. Jako uznání jejich neocenitelného přínosu a problémů, které provázejí stáří, se tímto grantem doufá, že se podaří pokrýt čtyři základní potřeby: jídlo, oblečení, přístřeší a léky.  S tím, jak starší mnišky čelí výzvám stáří, jsou jejich potřeby zdravotní péče stále kritičtější. 

 

Zpřístupnění kláštera

 

V loňském roce štědrost dárců umožnila nákup invalidního vozíku pro bhikkhunī Matale Wijithā, který jí umožňuje lepší pohyblivost. Zařízení kláštera však potřebuje další úpravy, aby byla zajištěna přístupnost, která ctihodné bhikkhunī umožní pohodlný pohyb po klášteře a plnohodnotnou účast na klášterních aktivitách.

Humanitární pomoc

 

Srí Gothamī ārāma se objevuje jako maják soucitu v době přírodních katastrof, které každoročně postihují tento region. Když silné deště, větry, záplavy, sucha nebo sesuvy půdy představují značné problémy, ctihodné mnišky se věnují poskytování pomoci dočasně vysídleným osobám. ctihodné mnišky shromažďují a distribuují suché příděly potravin, oblečení a léky. 

 

 

Náklady na provoz ārāmy Olaboduwa 

 

Provozní náklady tohoto kláštera zahrnují podporu několika mnišek ve výcviku. Provoz ārámy a udržení rozsáhlého dosahu je v posledních několika letech stále obtížnější kvůli pandemii Covidu, zhoršující se ekonomické situaci na Srí Lance a prudkému nárůstu cen elektřiny, plynu, nákladů na dopravu a dalších.

Cestování

 

Část prostředků určených na místní cesty by podpořila ctihodné bhikkhuni (bhikkhunī Darshika, ctihodná Vichithra a její společníci) při dojíždění na obřady ordinací nebo komunitních práci na Srí Lance. To nejen posiluje bhikkhunī sanghu, ale také podporuje spojení s buddhistickými komunitami.

Nábytek a opravy 

 

Vaše finanční příspěvky by umožnily ārámě pokrýt mniškám nezbytné úpravy, které jim zajistí bezpečný a pohodlný životní prostor. Nové stoly, židle a police jsou naléhavě potřeba, aby bylo možné ubytovat rostoucí počet mnišek v klášteře. Oprava podlahy vedoucí k venkovní koupelně, která by řešila kluzkost a nestabilitu a vytvořila snadný přístup pro vozíčkáře do dána haly a koupelny. Je také potřeba opravit střechu a stěnu koupelny. Do sudu na ohřev vody zatéká.

 

Spolupráce s dalšími kláštery v okolí

 

Spojením rukou na místní úrovni s Koralaima (vzdělávací centrum Sanghamitta), Sudarshanaramaya a centrem Sakyadhita, kde probíhají vyšší ordinace, a s Karuṇā Sevena mezinárodní úrovni se snažíme vytvořit silnější a živější duchovní společenství prostřednictvím spolupráce.

Ostrovní stát Srí Lanka se nachází se v blízkosti poloostrova Přední Indie na ostrově Cejlon, což byl také do roku 1972 oficiální název tohoto státu. Je to multietnický stát, ve kterém žije přibližně 75% Sinhálců. Menšinu tvoří indičtí Tamilové, kteří byli od roku 1830 na ostrov dováženi z Indie jako pracovní síla pro čajové plantáže. Tato země prošla téměř třicetiletým obdobím občanských konfliktů, kdy boje organizace Tygři osvobození Tamilského Ílámu za vytvoření vlastního nezávislého státu skončily v roce 2009 porážkou Tygrů vládními vojsky. Tyto boje si vyžádaly mnoho obětí (až 100 tisíc) a v zemi putovalo na 300 tisíc vnitřních uprchlíků. V roce 2005 postihla tuto krásnou zemi ničivá vlna tsunami. Naše organizace se zaměřuje na pomoc sirotkům, chudým dětem i rodinám v odlehlých oblastech.

44a6a656-f21c-45d5-aace-0699ffd6b131 2
IMG_5821_edited_edited_edited
my bhikkhunis_edited
IMG_4849_edited
IMG_4844_edited
IMG_5165_edited
IMG_9042_edited
IMG_7142_edited_edited
IMG_5013_edited
IMG_6154
IMG_4963_edited
IMG_4961
IMG_5046_edited
IMG_5045
IMG_5796
IMG_5804_edited
IMG_5779_edited
IMG_5179
IMG_5174
IMG_5177
IMG_4980
IMG_5027
IMG_4945
IMG_5020
IMG_4968

Podpora projektu Suriya Lamai:

Bankovní účet: 6855679001/5500

Název majitele účtu: Spolek Karuna Sevena; Adresa příjemce: Slezská 3; Město: Prostějov, PSČ: 79601; Země: Česká republika  

Email: karuna.sevena.cz@gmail.com

 

Záměr projektu Suriya Lamai „Děti slunce“ je umožnit, aby se děti ze sociálně znevýhodněných rodin mohly rozvíjet a vzdělávat a aby jim byly poskytnuty a pokryty základní potřeby. 

Projekt Děti slunce – Suriya Lamai“ založila a od roku 2003 vede Ctihodná Bhikkhunī Visuddhi. ​

Možnost odpočtu daru z daní. Prosíme uveďte důvod platby s poznámkou "pro Suriya Lamai." nebo jen “pro znevýhodněné děti”.

 

Ani v jednom případě se nejedná o veřejnou sbírku, a proto žádáme všechny dárce, aby ke svému daru připojili na sebe kontakt, abychom jim v případě potřeby mohli vystavit darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru. Všem dárcům moc děkujeme.

Odkaz pro zahraniční dárce:

payment_icons.png
Spolupracujeme:
bottom of page