top of page
detska_dhamma_banner.jpg

Dhamma škola se ctihodnou bhikkhunī Visuddhi probíhá většinou jednou za 14 dní. Studují se stejná témata jako během studia sutt, ale atmosféra výuky je přizpůsobena dětskému vnímání světa, dětské mysli. Děti mívají trochu odlišné typy otázek než dospělí a jsou většinou mnohem bezprostřednější a zvědavější. Přirozeně je tolik nezajímají partnerské a vztahové problémy, ale klidně a zcela bez předsudků hovoří na témata, která jsou pro nás tabu, jako je např. smrt a rozklad. Pro západního praktikujícího, který nevyrostl v asijském kulturním prostředí, může být zpočátku těžké provádět rituální akty oddanosti Třem klenotům, jako jsou recitace, ​ klanění se Buddhovi a zapalování vonných tyčinek, a také to často praktikujeme trochu toporně a rozpačitě. 

Děti naopak recitace, klanění se a obětování velmi milují, protože vše prožívají bezprostředně srdcem a nepřemýšlejí tolik nad tím. Ctihodná vede děti dle jejich individuálních potřeb s nesmírnou laskavostí a trpělivostí. V jejích hodinách při vyprávění o Buddhově učení nikdy nechybí hry, humor a dětský smích. I malé děti se mohou naučit meditovat, mohou kultivovat etické jednání a rozvíjet principy štědrosti, dobrotivosti, lásky a soucitu.

detska_dhamma9
bottom of page