top of page
SOS_Lanka_banner.jpg
1280px-Sujata_and_the_Buddha_edited.jpg

Uposatha je buddhistický svátek, který se slaví od Buddhových dob (600 let př. n. l.) a který buddhisté dodržují dodnes. Buddha učil, že den uposatha slouží k "očištění poskvrněné mysli", což vede k vnitřnímu klidu a radosti. V tento den laici i ordinovaní členové Saṅghy zintenzivňují svou praxi, prohlubují své znalosti a vyjadřují komunitní závazek prostřednictvím tisíciletých aktů laicko-monastické vzájemnosti. V tyto dny se laičtí následovníci vědomě snaží dodržovat pět bodů výcviku nebo (jak doporučuje tradice) deset bodů výcviku. Je to den určený k praktikování Buddhova učení a meditace.​

Dny praktikování

V závislosti na kultuře a časovém období se dny uposatha dodržují dva až šest dní v každém lunárním měsíci.

 

Theravādové země

Obecně se v zemích theravádové tradice uposatha dodržuje přibližně jednou týdně v souladu se čtyřmi lunárními fázemi: novoluní, úplněk a dvě čtvrtě měsíce mezi nimi. V některých komunitách, například na Srí Lance, se jako dny uposatha dodržují pouze na novoluní a úplněk. 

V tomto období buddhisté uposatha dodržují častěji než po zbytek roku. Během dnů uposatha se buddhističtí mniši a mnišky v každém klášteře shromažďují a recitují Pāṭimokkha, stručný souhrn pravidel Vinayi. 

 

Názvy dnů úplňku Uposatha 

Pāḷi názvy dnů Uposatha vycházejí z pāḷi názvu nakkhatta, souhvězdí nebo měsíčních sídel, kterými Měsíc prochází během lunárního měsíce. 

čti více >

čti více >

čti více >

čti více >

čti více >

Historie

Slovo uposatha pochází z Mūḷuposatha sutty (AN 3.70), v níž laická žena Visākha přichází k Vznešenému a sděluje mu, že slaví den uposatha. Buddha jí odpoví, že existují různé dny uposatha, a poté jí sdělí správnou verzi tohoto dne uposatha - uposatha ušlechtilých žáků.

 

Praxe

 

Laičtí praktikující

V každý den uposatha oddaní upāsaka and upāsikā praktikují osm bodů výcviků. Prvních pět z osmi bodů výcviku je podobných pěti bodů výcviku, - tedy zdržování se zabíjení živých bytostí, krádeží, špatné řeči a zdržování se opojných nápojů nebo drog, ale třetím bodem výcviku je zdržování se všech sexuálních aktivit namísto zdržování se sexuálních deliktů. Osm bodů výcviku je podobných deseti bodům výcviku, která dodržují mniši/mnišky-novicové, s tím rozdílem, že sedmý a osmý bod výcviku pro novice-novicky je spojen, devátý bod výcviku pro novice-novicky se stává osmým a desátý bod výcviku pro novice-novicky (nepřijímání zlato a stříbro, používání peněz) je vyloučen jako neproveditelný pro laiky. Poslední tři body výcviku tedy zní: zdržování se jídla v nevhodnou dobu (po poledni), zdržování se zábavy, jako je tanec, zpěv, hudba, sledování představení, a také zdržování se nošení věnců, parfémů, kosmetiky a osobních ozdob a zdržování se luxusních sedadel a postelí. 

Pro laické praktikující, kteří žijí v blízkosti buddhistického kláštera, je den uposatha příležitostí k jeho návštěvě, přinášení darů, poslechu kázání mnichů a mnišek a účasti se na meditačních sezeních. Pro laické praktikující, kteří se nemohou účastnit akcí v místním klášteře, je uposatha příležitostí zintenzivnit vlastní meditaci a praxi Dhammy, například meditovat o sezení navíc nebo delší dobu, číst nebo recitovat buddhistické texty, kontemplovat nebo vykonat nějaký dobrý skutek.

Osm bodů výcviku má laikům poskytnout představu o tom, co znamená žít jako mnich/mniška, a body výcviku "mohou fungovat jako tenký konec klínu, který některé lidi přitáhne k mnišskému životu". Cíl osmi bodů výcviku se od pěti liší v tom, že jsou méně morální povahy, ale více se zaměřují na rozvoj meditativního soustředění a předcházení rozptýlení. Mezi osmi body výcviku se třetí bod výcviku týká zachování čistoty. Buddhistická tradice proto vyžaduje, aby laici byli ve dnech obřadů cudní, což se podobá historické indické tradici zachovávání cudnosti ve dnech parvánu. Pokud jde o šestý bod výcviku, znamená to, že se nesmí jíst po poledni, což je napodobenina téměř totožného pravidla pro mnichy/mnišky. Tekutiny jsou povoleny.

 

Sedmý bod výcviku se někdy vykládá také tak, že znamená nenosit barevné oblečení, což vedlo k tradici, že lidé při dodržování osmi bodů výcviku nosí prosté bílé oblečení. To však nutně neznamená, že buddhistický oddaný oblečený v bílém neustále dodržuje osm bodů výcviku. Co se týče osmého bodu výcviku, tedy nesedět a nespát na luxusních sedadlech nebo postelích, obvykle se jedná o spaní na rohoži na podlaze. Ačkoli to v samotných bodech výcviku není uvedeno, v Asii lidé body výcviku dodržují a obvykle zůstávají v klášteře přes noc. To má zabránit pokušením doma, která porušují osm bodů výcviku a pomáhá při jejich dodržování podpořit úsilí ve společenství .

IMG_2882_edited.jpg

Mnišská praxe

O novoluní a úplňku uposatha v klášterech, kde jsou čtyři nebo více bhikkhuů/bhikkhunīch, přednáší místní Saṅgha pravidla Pāṭimokkhy. Před začátkem recitace se mnich/mniška přizná k případnému porušení disciplinárních pravidel jinému mnichovi/mnišce nebo Saṅghze. V závislosti na rychlosti recitujícího (jednoho z mnichů/mnišek) Paṭimokkhy může recitace trvat od 30 minut do více než hodiny. Laikům není dovoleno se recitací účastnit. 

 

Komunitní vzájemnost

"Brzy ráno dávají laici almužnu mnichům/mniškám, kteří mohou chodit na almužnu, mohou být pozváni do domu laika nebo laici mohou jídlo odnést do kláštera. Obvykle laici před podáním jídla mnichům/mniškám nejedí a mohou se ten den najíst pouze jednou. Před jídlem si laici vyžádají od mnicha/mnišky osm bodů výcviku ..., která slíbí, že budou plnit jeden den a jednu noc. Je obvyklé, že laici jdou do místního kláštera a stráví tam celý den a noc..... V klášterech, kde se více studuje, laici vyslechnou až tři nebo čtyři promluvy o Dhammě, které přednesou starší bhikkhuové/bhikkhunī, a mají k dispozici knihy ke čtení a možná i hodiny Dhammy, kterých se mohou účastnit. V meditačním klášteře ... se budou většinu času věnovat tréninku bdělé pozornosti - chůzi a meditaci vsedě, přičemž nějaký čas budou věnovat pomoci mnichům při plnění jejich každodenních povinností. Celý tento den a noc (nadšení laici omezují spánek) je tedy věnován Dhammě." (Khantipalo) 

 

Zdroj: Wikipedia

bottom of page