top of page
banner_new_Vassa_edited.png

Theravādoví buddhističtí mniši a mnišky dodržují každoročně vassāna, které trvá 3 měsíce. Začíná dnem po úplňku Āsāḷhā ​v měsíci červenci. Období vassāna trvá od července/srpna až do října/listopadu a odpovídá období monzunových dešťů na jihu a jihovýchodě Asie (historicky hlavní oblasti šíření buddhismu). Cestování během tohoto období je značně obtížné, ba až nebezpečné. Bývalo tradicí, že mniši a mnišky byli obvykle pozváni laickými stoupenci, aby během období dešťů přebývali ve vesnických ārāmāch (klášterních příbytcích pro mnichy a mnišky), kde se mohli plně věnovat po celé tři měsíce svojí praxi. 

Když Vznešený a dalších 60 mnichů pobývali v oblasti Sarnath poblíž Vārāṇasī  započala tradice dodržování ústraní v období vassa v roce 588 před n.l. Ctihodní mniši intensivně během 3 měsíců praktikovali Dhammu pod přímým vedením Vznešeného Buddhy a na konci tohoto období všech 60 mnichů dosáhlo nejvyššího plodu arahantství.​

vassa_sm_edited_edited_edited.jpg

Na konci tohoto prvního „ústraní v období dešťů“ dal Buddha poučení těmto starším a respektovaným arahantům se slovy:

 

„Jděte, mniši, pro dobro a štěstí mnohých, ze soucitu ke světu, šiřte Dhammu, která je skvělá na začátku, skvělá uprostřed a skvělá na konci...... Jsou bytosti, jež mají pouze málo prachu na očích, kteří neslyšíce Dhammu upadají a slábnou…jsou tací, kteří Dhammě jistě porozumějí.“

Každý rok mniši a mnišky tráví období vassāna intenzivní meditační praxí nebo jinou spirituální praxí. Poté, co Buddha uviděl, že období intenzivní meditační praxe a řádového života má pro mnichy významný přínos, formálně ustanovil „ústraní v období dešťů,“ během kterého nesmí mniši a mnišky cestovat a měli by se zdržovat rozličných činností, aby se jejich pozornost mohla soustředit především na spirituální praxi a očišťování.

Na konci tohoto období, které se vyznačuje nepříznivým počasím a monzunovými dešti, byla mnohá mnišská roucha téměř zničena. Buddha tedy dovolil, aby mohli mniši a mnišky přijímat novou látku, kterou laičtí stoupenci nastříhali, ušili a nabarvili do podoby nového roucha. Tato událost je dodnes známá jako slavnost kaṭhina  jež představuje konec období vassāna.

Ve Theravādské škole buddhismu přetrvává tradice dodržování vassāna dodnes. I v současnosti se seniorita theravādového mnicha (bhikkhu) či mnišky (bhikkhunī) počítá podle období dešťů od doby jejich vyšší ordinace (upasampadā).

bottom of page