top of page
detska_dhamma_banner.jpg

Rovnost mládeže a posílení postavení žen 

v theravádovém buddhismu

Spolek Karuna Sevena (Prostějov, Česká republika) pod vedením ctihodné Bhikkhunī Visuddhi pořádají mezinárodní výměnný program pro buddhistickou mládež.

Hlavní body programu

 

  • Ochrana před diskriminací na základě rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání,

     víry či světového názoru

  • Kultivace morálního a etického jednání podle Buddhova učení

  • Genderová problematika a postavení žen v theravádovém buddhismu

  • Rozvoj soustředění a bdělé pozornosti (mindfulness)

Datum konání: 1.7. - 30.09.2024

Pořadatel: Spolek Karuna Sevena (Slezská 2059/3, Prostějov, Česká republika)

pod vedením ctihodné Bhikkhunī Visuddhi 

Kontakty: 

 

Ārāma Karuṇā Sevena kde se akce bude konat, byla zřízena v roce 2011 v České republice, jako mnišský příbytek a útočiště ctihodné Bhikkhunī Visuddhi Therī. Je prvním ženským theravádovým buddhistickým klášterem založeným ve východní Evropě. 

 

Činnost Ctihodné Visuddhi, je zaměřena na zvýšení dostupnosti Dhammy ve střední a východní Evropě pro lidi všech náboženských prostředí, bez ohledu na pohlaví, sexuální orientaci, národnost, věk, rasu, či názor. Jejím dalším cílem je posílit mosty mezi Srí Lankou, místem s dlouhou buddhistickou tradicí, a evropskými zeměmi, kde je Buddhovo učení relativně nové. 

Vize Programu:

Program mezinárodního setkání je zaměřen zejména na témata týkající se výzev, kterým čelí buddhistická mládež v tradičních buddhistických společnostech na Srí Lance i v Evropě, zvláště se chceme zaměřit na posílení rovného postavení žen v theravádovém buddhismu.

Na základě kultivace morálního a etického jednání podle Buddhova učení se chceme v rámci tohoto zabývat nejen genderovou politikou, projekt je zaměřena na ochranu před diskriminací na základě rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru.

Důležitým bodem programu je rozvoj soustředění a bdělé pozornosti (mindfulness). 

Počet pozvaných účastníků: 8


Leták programu: Česky, Anlicky, Německy, Sinhálsky

Koordinátorka akce:  BcA. Barbora Glombová Ondrová- restaurátorka.


Dobrovolnice: Ashini Kavishka Wanninayaka je vedoucí dobrovolnického týmu v organizaci Srī Gothamī ārāmaya (Olaboduwa, Sri Lanka, kde žije). Srī Gothamī ārāmaya je sesterský klášter Spolku Karuna Sevena. 

Zúčastněné osoby: Ctihodná Bhikkhunī Visuddhi, BcA. Barbora Glombová Ondrová, Michaela Spohrová, Ashini Kavishka Wanninayaka, Matyáš Filler, Róza Glombová, Líza Glombová, Mája Glombová, Amélie Aurora Mendlová.

 

Srī Gothamī Āshrāmaya byla založena v roce 1998 a nachází se v malé vesnici Olaboduwa v západní provincii Srí Lanky. Žijí zde dvě nejstarší bhikkhunī na Srí Lance Ctihodná Dhamma-Darshikā a Ctihodná Matale Vijitā.  Obě bhikkhunī sehrály klíčovou roli při znovunastolení theravádové bhikkhunī-saṅghy. Tyto mnišky úzce spolupracují se ctihodnou Visuddhi již přes 20 let, věnují se výuce dětí a mládeže a usilovně pracují na posílení postavení žen v theravádovém Buddhismu.

 

bottom of page