top of page
studium_sutt_banner.jpg

Cílem studia sutt  je poznat původní texty pocházející z doby Vznešeného Buddhy. Buddha přednesl laickým následovníkům smysluplné příběhy, aby usnadnil jejich chápání Dhammy a inspiroval je k důkladnému praktikování. Příběhy z doby Buddhy nám otevírají oči. Čtení 2500 let starých původních textů je nejen zajímavé, ale také nám poskytuje jasné a podrobné pokyny pro naši praxi.

Na tato setkání se scházíme pravidelně, většinou vždy v neděli v 8.30 h, jednou za 14 dní. Studium sutt je otevřené všem zájemcům, a to jak pokročilým praktikujícím, tak i úplným začátečníkům.

Setkání probíhají zcela neformálně a jakékoliv dotazy jsou vítány. Diskuze nad tím, jak vedeme své životy a jakou roli v nich má Dhamma a jak správně meditovat, bývají velice poutavé, hluboké a někdy i zábavné. Po společném čtení sutty ctihodná Visuddhi přednese Dhamma talk,​ po kterém následuje diskuze o suttě, kterou jsme četli.

bottom of page