top of page
web_arama_banner.jpg
web_ubytovani3.jpg

Dodržování disciplinovaného a řádného životního stylu je nezbytnou součástí spirituální praxe nejen pro mnichy a mnišky, ale i pro nás laické praktikující. Během vašeho pobytu očekáváme vaše přirozené zapojení do fungování ārāmy. Následující harmonogram byl navržen tak, aby byla zachována kuntinuita praxe...čti dále >

Kdokoli je srdečně vítán, aby navštívil ārāmu Karuṇā Sevena. Pokud máte zájem poznat a praktikovat Buddhovo učení, rozvíjet svou meditační praxi a spirituální rozvoj, bude ārāma Karunā Sevena místem, kde najdete mír, laskavost a přijetí... čti dále >

web_moznosti_3.jpg
web_tajne_nauky.jpg

Praktikující by měli během svého pobytu dodržovat osm bodů výcviku a účastnit se komunitních aktivit. 

 

Kromě předpisů je zásadní respektovat některá další pravidla, aby bylo možné ze zkušenosti získat maximální užitek. Zveme vás, abyste si pečlivě přečetli tuto stránku a seznámili se s organizací obydlí ārāmy Karuṇā Sevena.

 

čti dále >

Meditační ústraní jsou laickým praktikujícím přístupná díky štědrosti předchozích i současných dárců. Ceny uvedené na této stránce slouží pouze k poskytnutí obecné představy o tom, co bude ārāma muset zaplatit za každou provozovanou aktivitu. Cokoli, co cítíte a jste schopni poskytnout, bude vděčně přijato... čti dále >

web_dana_1.jpg
8 bodu
8_bodu.jpg

Tato "pravidla disciplíny" jsou morální vodítka, která praktikujícím pomáhají udržovat efektivní praxi a rozvíjet lepší pochopení výuky prostřednictvím jasnosti vlastní mysli. Můžete si přečíst více o 8 bodech výcviku pro meditační odloučení a 5 bodů výcviku pro každodenní život.... čti dále >

Co si mám do kláštera vzít, pokud zůstanu jako host? Jaké si mám vzít do kláštera oblečení?

Více informací naleznete na této stránce.

 

čti dále >

web_faq.jpg
1. blank-paper-with-pen-and-coffee-cup-o
application-icon.png

Přihláška k pobytu v ústraní

v ārāmě Karuṇā Sevena

Po pečlivém přečtení pravidel a Denního řádu ārāmy Karuṇā Sevena nám vyplňte dotazník a my se vám poté ozveme s bližšími informacemi.... čti dále >

Podpora ctihodné bhikkhunī Visuddhi  a aktivit Spolku Karuṇā Sevena

Bankovní účet: 6855804001/5500

Název majitele účtu: Spolek Karuna Sevena; Adresa příjemce: Slezská 3; Město: Prostějov, PSČ: 79601; Země: Česká republika  

Email: karuna.sevena.cz@gmail.com

Prostředky jsou použity na pokrytí základních mnišských potřeb ctihodné bhikkhunī Visuddhi

  •   roucho, jídlo, léky a příbytek

  •   pokrytí také hradí dopravu, ubytování, letenky apd.

  •  distribuce knih,

  •  výstavba a vybavení ārāmy Karuṇā Sevena,

  •  pojištění, SIPO apd.

  • možnost odpočtu daru z daní.

 

Žádáme vás, do poznámky uveďte důvod platby s poznámkou "příspěvek pro chod buddhistického kláštera."

Ani v jednom případě se nejedná o veřejnou sbírku a proto žádáme všechny dárce, aby ke svému daru připojili i na sebe kontakt, abychom vám mohli vystavit darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru.

 

Všem dárcům moc děkujeme.

Možnosti zahraniční platby:

payment_icons.png
Spolupracujeme:
bottom of page