top of page
web_program_banner.jpg
Program aktivit a kurzů v ārāmě Karuṇā Sevena

Srdečně vás zveme na naše víkendové kurzy, kde se podrobně seznámíte krok za krokem s meditační praxí a výukou Dhammy. 

 

Máte příležitost se osobně setkat se ctihodnou bhikkhunī Visuddhi která je velice zkušená meditační učitelka. jste srdečně zváni, abyste se připojili k našim víkendovým kurzům. ...čti dále >

web_denni_rad.jpg

Většina z nás má představu, že v meditaci je nejdůležitější dosahovat stavu klidu.  Přitom neméně důležité je rozvíjení dobrých stavů mysli, jakým je právě soucit a láska. Taková, která si nevybírá, neupřednostňuje, nesoudí a nikoho nezavrhuje.
 Přijďte strávit víkend v míru, laskavosti a otvírání vlastního srdce... 
čti dále >

Tento  5 ti denní kurz je určený všem, kteří jsou odhodlání lépe pochopit smrt a umírání.​
Sledování smrti je praxe vipassanā, kterou by měl meditující rozvíjet, přičemž by měl mít na paměti vnímání pomíjivosti, utrpení a fenomenality vlastní existence... 

čti dále >

Buddha doporučoval recitace jako ochranu před utrpením. Víra v ozdravnou moc nebo ochranu sacca-kiriya (pronesená pravda) či v uznání síly něčeho zcela pravdivého je aspektem připisovaným k paritta. Recitace poskytují požehnání těm, kteří se jich zúčastní  a nebo je poslouchají stejně jako těm, kterým jsou věnovány...

čti dále >

Meditační ústraní označuje krátkodobý nebo dlouhodobý pobyt v ārāmě, který je věnován individuální praxi, tichu a studiu Dhammy. Čas strávený v ústraní je čas strávený sami se sebou a svou myslí.... čti dále >

web_individualni_ustrani.jpg
web_detska_dhamma11.jpg

Studium Buddhova učení je pro každého; pro dospělé, mládež a děti. Ctihodná Bhikkhunī Visuddhi věnuje svůj čas výuce Dhammy a meditace pro děti jednou za dva týdny.

Probírají se stejná témata jako v hodině studia sutt, ale učební prostředí je přizpůsobeno vnímání světa dětí jejich mysli. Hodiny se konají v ārāmě Karuṇā Sevena...

čti dále >

Společné čtení a rozbor původních Buddhových rozprav (sutta). Hodina studia sutt se pravidelně koná každé dva týdny v sobotu a je otevřená všem. Vítáni jsou jak pokročilí, tak začátečníci... čti dále >

web_studium_sutt_3.jpg

Podpora ctihodné bhikkhunī Visuddhi  a aktivit Spolku Karuṇā Sevena

Bankovní účet: 6855804001/5500

Název majitele účtu: Spolek Karuna Sevena; Adresa příjemce: Slezská 3; Město: Prostějov, PSČ: 79601; Země: Česká republika  

Email: karuna.sevena.cz@gmail.com

Prostředky jsou použity na pokrytí základních mnišských potřeb ctihodné bhikkhunī Visuddhi

  •   roucho, jídlo, léky a příbytek

  •   pokrytí také hradí dopravu, ubytování, letenky apd.

  •  distribuce knih,

  •  výstavba a vybavení ārāmy Karuṇā Sevena,

  •  pojištění, SIPO apd.

  • možnost odpočtu daru z daní.

 

Žádáme vás, do poznámky uveďte důvod platby s poznámkou "příspěvek pro chod buddhistického kláštera."

Ani v jednom případě se nejedná o veřejnou sbírku a proto žádáme všechny dárce, aby ke svému daru připojili i na sebe kontakt, abychom vám mohli vystavit darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru.

 

Všem dárcům moc děkujeme.

Možnosti zahraniční platby:

payment_icons.png
Spolupracujeme:
bottom of page