top of page
crystal-2954389_1280_edited.jpg

Pobyt v ústraní je meditujícím umožněn díky štědrosti předchozích dárců. Stejně tak i díky vaší štědrosti zde budou moci praktikovat jiní. Nejsme příjemci žádných dotací ani jiné formy podpory z jiných stran.  Ārāma Karuṇā Sevena je plně podporovaná štědrostí laických praktikujících, kteří mají zájem pomoci ctihodné bhikkhunī Visuddhi a ostatním, kteří přijedou do ārāmy praktikovat.

 

Učitelé a organizátoři nedostávají za svou činnost žádnou odměnu. Podporují šíření dhamma-vinayi s čistým a upřímným srdcem bez očekávání zisku. 

 

Režijní poplatky jsou námi navržené ceny na náklady, do kterých jsou zahrnuty veškeré výdaje ārāmy Viveky (vedlejší dům k ubytování praktikujících), tj. náklady v letním i v zimním období, zařízení, energie, podlahové vytápění, klimatizace a spotřeba vody.

1. Zde přinášíme hrubé vyčíslení nákladů na jednoho meditujícího za ubytování bez jídla:

pobyt na den: 1 000 Kč

víkendový pobyt: 2 200 

týdenní pobyt: 6 500 Kč


• 10 ti denní pobyt: 8 000 Kč


• dvoutýdenní pobyt: 11 500 Kč


• třítýdenní pobyt: 18 000 Kč

Ārāma Karuṅā Sevena bude moci pokračovat ve svých činnostech. Těší nás, že máte zájem o Dhammu a že nás podporujete. 

 

Mnohokrát děkujeme. 

Kéž jste vy a vaše rodina zdraví, v bezpečí a šťastní. 

Nechť vaše praxe rozjasní vaši cestu k vyššímu dosažení.

Podpora ctihodné bhikkhunī Visuddhi  a aktivit Spolku Karuṇā Sevena

Bankovní účet: 6855804001/5500

Název majitele účtu: Spolek Karuna Sevena; Adresa příjemce: Slezská 3; Město: Prostějov, PSČ: 79601; Země: Česká republika  

Email: karuna.sevena.cz@gmail.com

Prostředky jsou použity na pokrytí základních mnišských potřeb ctihodné bhikkhunī Visuddhi

  •   roucho, jídlo, léky a příbytek

  •   pokrytí také hradí dopravu, ubytování, letenky apd.

  •  distribuce knih,

  •  výstavba a vybavení ārāmy Karuṇā Sevena,

  •  pojištění, SIPO apd.

  • možnost odpočtu daru z daní.

 

Žádáme vás, do poznámky uveďte důvod platby s poznámkou "příspěvek pro chod buddhistického kláštera."

Ani v jednom případě se nejedná o veřejnou sbírku a proto žádáme všechny dárce, aby ke svému daru připojili i na sebe kontakt, abychom vám mohli vystavit darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru.

 

Všem dárcům moc děkujeme.

Možnosti zahraniční platby:

payment_icons.png
Spolupracujeme:
bottom of page