top of page

Díky štědrosti našich dárců je ārāma Karuṇā Sevena schopna hostit laické praktikující, kteří chtějí věnovat určitou dobu své meditační praxi v ústraní. 

 

Meditační ústraní znamená krátkodobý nebo dlouhodobý pobyt v ārāmě, který je věnován individuální praxi, tichu a studiu Dhammy. (přirozené stav věcí, které se dehrávají uvnitř nás i venku).

 

Čas strávený v ústraní bude většinou strávený sám se sebou a s vaší myslí. Pokud jej trávíte v ārāmě Karuṇā Sevena, máte příležitost se setkat se ctihodnou bhikkhunī Visuddhi, která vám bude příležitostně k dispozici k zodpovězení některých otázek týkajících se Dhammy a meditační praxe. Bylo by však velmi přínosné, kdybyste se během praxe soustředili na svou vlastní mysl a vyhýbali se jakémukoli mluvení a vnějším rušivým vlivům.

Ctihodná bhikkhunī Visuddhi se zaměřuje zejména na meditační praxi mettā a satipaṭṭhāna . Pokud jste se naučili buddhismus z jiné tradice nebo jste obeznámeni s jiným typem praxe, bude váš pobyt v ārāmě Karuṇā Sevena příležitostí k seznámení se s novými meditačními technikami.

Abychom udrželi harmonii v komunitě Karuṇā Sevena, nedoporučujeme vám, abyste během svého pobytu v ārāmě kombinovali různé praktiky, cvičili jógu nebo jiné druhy cvičení.

Zatímco populární meditační zásedy vyžadují, abyste se řídili přísným harmonogramem buď řízené nebo skupinové meditace, ctihodná bhikkhunī Visuddhi se zaměřuje na individuálnější přístup během meditace v ústraní. Tímto způsobem může každý praktikující svobodně cvičit v tichosti, podle svých vlastních potřeb a sklonů, ve dne i v noci (kromě požadovaných denních prací, asi 2 hodiny ráno).

 

Ārāma Karuṇā Sevena je místem rozjímání, meditace a tréninku života v ústraní. Je to prostor bez shonu každodenního života. Abyste mohli mít plný prospěch ze své praxe, je vhodné nechat si během pobytu vypnuté všechny elektronické spotřebiče.

 

Před pobytem v ārāmě vás laskavě žádáme, abyste se seznámili s Pravidly a předpisy, která je třeba dodržovat, aby bylo možné co nejlépe využít vaši praxi, a zachovat v ārāmě vzájemný respekt a harmonii.

Čas trávený hodnotně v klášterním prostředí nás může vrátit zpět k oddané praxi a inspirovat nás, abychom usilovali o náš klid. Naše lidská mysl je často zaneprázdněna starostmi, myšlenkami, pocity a obrazy. Možná jste si všimli, jak je někdy náročné být neustále ostražití, vytrvalí a motivovaní ve svém každodenním životě nebo během své meditační praxe. Je naprosto v pořádku se občas cítit frustrovaný nebo zklamaný naší praxí, ale to nám nebrání v tom, abychom dělali maximum. Abychom si připomněli učení Buddhy a věnovali část svého času meditaci, můžeme se na několik dní odloučit, a to buď doma, nebo v klášterním prostředí.

 

Pokud máte v tomto ohledu jakýkoli dotaz, neváhejte nás kontaktovat e-mailem.

Některé klíčové pokyny:

  • Pokud jste v Ārāmě Karuṇā Sevena  nováčkem nebo jste začátečník v meditační praxi, budete muset před přijetím do meditační ústraní absolvovat víkendový meditační kurz.

  • Před meditací v ústraní vám důrazně doporučujeme důkladně si přečíst pravidla a režim pro laické praktikující a chod ārāmy Karuṇā Sevena.

  • Během pobytu je zásadní dodržování pravidel a respektování osmi bodů výcviku (atthasīla). V případě porušení těchto podmínek si ārāma Karuṇā Sevena vyhrazuje právo ukončit váš pobyt.

  • V současné době může ārāma nabídnout přenocování maximálně pro 8 osob najednou.

  • Během pobytu je zakázáno recitovat mantry, modlitby a praktikovat jiné náboženské obřady.

  • V ārāmě není povolen půst. Tělo potřebuje ke cvičení mysli minimální množství jídla. Chceme se ujistit, že vaše praxe bude prospěšná a nebude škodlivá pro tělo.

 

Po příjezdu mohou být jakékoli pochybnosti nebo zmatky vyjasněny na setkání s bhikkhunī Visuddhi.

Zdraví mysli

  • Pokud vám byla diagnostikována závažná mentální porucha, laskavě vás žádáme, abyste nás přímo kontaktovali a probrali možnosti, které může ārama nabídnout: karuna.sevena.cz@gmail.com

 

  • Naši dobrovolníci nejsou vyškoleni jako odborníci v oblasti duševního zdraví, proto vám doporučujeme, abyste se před rozhodnutím o dlouhodobé meditační ústraní poradili se svým lékařem. Děkujeme.

“A co je, mniši, odstranění zákalů sebekontrolou? Zde, mniši, mnich prodlévá s hlubokou rozvahou, střežený sebekontrolou schopnosti oka [zraku], schopnosti ucha [sluchu], schopnosti nosu [čichu], schopnosti jazyka [chuti], schopnosti těla a schopnosti mysli. Zničující a spalující zákaly, které by v něm mohly vznikat, kdyby prodléval nestřežený sebekontrolou těchto schopností, tyto zničující a spalující zákaly v něm nejsou, jelikož prodlévá střežený sebekontrolou těchto schopností. Tomu se říká, mniši, odstranění zákalů sebekontrolou.” MN 2

bottom of page