top of page
flower_meditation_2.jpg

Meditaci lze provádět kdykoliv, v jakékoliv pozici v jakémkoliv prostředí. Pokud jsou přítomna vnější rozptýlení, můžeme si jich být vědomi a pomalu svou pozornost obracet dovnitř, rozptýlení již nebudou rušit naši mysl. Existují různé metody meditací. Ārāma Karuṇā Sevena se zaměřuje na tyto hlavní metody praxe meditace.

sitting meditation - full lotus.jpeg

Pro praxi meditace existují různé pozice těla (iriyāpatha).

 

Meditace může být prováděna v jedné ze čtyř poloh: sezení (nisinna), stání (ṭhita), chození (gacchanta) a ležení (sayāna)... čti dále >

Ānāpānasati je způsob praxe, která nás přivádí zpět k tomu, co je v našem životě nejpřirozenější a nejpodstatnější: nádech a výdech. Náš dech je zde s námi, můžeme ho slyšet, cítit, dokážeme si s ním „hrát“, ale nemůžeme ho zastavit.

 

čti dále >

breathing_intro_pic.jpg
banner Mindfulness with clear comprehens

Sampajañña, je Pāḷi termín pro bdělost. Znamená to být si vědom toho, co děláme v tomto přítomném okamžiku, v pohybech těla a co se odehrává v naší mysli... čti dále >

Poznání je srdcem meditace vhledu. Meditace vhledu se prostřednictvím čtyř podkladů všímavosti zaměřuje na tělo, pocity, mysl (myšlenky) a objekty mysli..čti dále >

meditation.jpg
banner - walking meditation 2.jpg

Když dlouho sedíme, můžeme začít pociťovat bolest nohou, zad, chodidel atd. Mysl začne být netrpělivá. V tomto přesném okamžiku se naše soustředění může na několik minut obrátit k bolesti, a když jsou mysl a tělo připravené, s neustálým uvědoměním, můžeme pomalu a všímavě vstát. Když se naše vědomí stane stabilním, jsme připraveni vědomě se pohnout jednou nohou vpřed a zahájit meditaci chůze... čti dále >

Většina z nás má představu, že v meditaci je nejdůležitější dosahovat stavu klidu.  Přitom neméně důležité je rozvíjení dobrých stavů mysli, jakým je právě soucit a láska. Taková, která si nevybírá, neupřednostňuje, nesoudí a nikoho nezavrhuje. Přijďte strávit víkend v míru, laskavosti a otvírání vlastního srdce... čti dále >

Maraṇānussati | Meditace smrti

Tento  5 ti denní kurz je určený všem, kteří jsou odhodlání lépe pochopit smrt a umírání.​
Sledování smrti je praxe vipassanā, kterou by měl meditující rozvíjet, přičemž by měl mít na paměti vnímání pomíjivosti, utrpení a fenomenality vlastní existence... 

čti dále >

Podpora ctihodné bhikkhunī Visuddhi  a aktivit Spolku Karuṇā Sevena

Bankovní účet: 6855804001/5500

Název majitele účtu: Spolek Karuna Sevena; Adresa příjemce: Slezská 3; Město: Prostějov, PSČ: 79601; Země: Česká republika  

Email: karuna.sevena.cz@gmail.com

Prostředky jsou použity na pokrytí základních mnišských potřeb ctihodné bhikkhunī Visuddhi

  •   roucho, jídlo, léky a příbytek

  •   pokrytí také hradí dopravu, ubytování, letenky apd.

  •  distribuce knih,

  •  výstavba a vybavení ārāmy Karuṇā Sevena,

  •  pojištění, SIPO apd.

  • možnost odpočtu daru z daní.

 

Žádáme vás, do poznámky uveďte důvod platby s poznámkou "příspěvek pro chod buddhistického kláštera."

Ani v jednom případě se nejedná o veřejnou sbírku a proto žádáme všechny dárce, aby ke svému daru připojili i na sebe kontakt, abychom vám mohli vystavit darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru.

 

Všem dárcům moc děkujeme.

Možnosti zahraniční platby:

payment_icons.png
Spolupracujeme:
bottom of page