top of page
banner_moznosti_pobytu.jpg

Mnišský příbytek (ārāma) je přístupný pro laické praktikující pouze díky štědrosti předchozích i současných dárců. Nejsme příjemci žádných dotací ani jiné formy podpory z jiných stran.

 

Z těchto důvodů žádáme, aby jste se každý z vás chovali s respektem k tomuto místu a usilovali o udržení harmonie.

Pravidla

Žádáme vás, abyste si pečlivě přečetli tuto stránku a podrobně se seznámili s organizací ārāmy. 

 

Během pobytu je od praktikujících požadováno, aby dodržovali osm bodů výcviku a účastnili se společných aktivit. 

 

Je pochopitelné, že některá pravidla se na první pohled mohou zdát náročná, věříme ale ve vaše porozumění a hluboké respektování mnišské praxe. Pokud u vás v tomto ohledu vyvstanou jakékoliv otázky, rádi vám na ně odpovíme.

 

V ārāmě se snažíme žít ve vzájemné harmonii, která podporuje naši citlivost, reflexi a vzájemný respekt.

Čas

Laskavě vás žádáme, abyste chodili včas na všechny aktivity nabízené v ārāmě Karuṇā Sevena a dodržovali čas a dobu vašeho příjezdu. Je třeba brát zvláštní ohled na meditační ústraní a nerušit praxi ostatních. Není ani možné přijet např. o den později a ovlivnit tak zdárné plynutí a organizaci celého kurzu. 

Ticho

V naší praxi klíčovým prostředkem ticho. Je velmi užitečné při rozvíjení pozornosti a odříkání.

 • Žádáme vás, abyste se vyhnuli nevhodné, zraňující a nepříjemné řeči, vulgárním a drsným projevům, pomluvám, tlachání, vtipkování, sarkastickým projevům, světským záležitostem a politice atd.

Sdílení společných prostor

Život v ārāmě (mnišský příbytek) představuje pro laické praktikující neocenitelnou příležitost. Dává nám možnost rozvíjet prospěšné vlastnosti, jako je odpuštění, soucit, trpělivost a skromnost. 

 

Pro naši praxi jsou důležité i další kvality srdce: štědrost, láska a soucit a pěstování ušlechtilých vztahů. Všechny jsou klíčem k tomu, abychom mohli žít šťastný a ohleduplný život se sebou i ostatními. Vzhledem k omezenému prostoru v ārāmě je nezbytné být vnímavý a pozorný, po celou dobu pobytu.

Bhikkhunī Visuddhi  s námi sdílí stejné prostory, proto je důležité mít neustále na paměti jednání svého těla a řeči, aby to nezpůsobilo jí ani ostatním praktikujícím žádné narušení.

 • Pro laické praktikující je zakázáno vstupovat do jakéhokoliv prostoru vyhrazeného pro Saṅghu, zejména do místnosti bhikkhunī. Vstup do těchto prostor je povolen pouze se svolením bhikkhunī Visuddhi.

 • Věnujte, prosím, zvláštní pozornost tomu, odkud věci berete, a laskavě vás žádáme, abyste je vrátili tam, kde jste je našli. Ostatní praktikující tak nebudou mít v budoucnu potíže s jejich nalezením.

 • Žádáme vás, abyste své osobní věci nezanechávali v ārāmě, neboť po vašem pobytu přijedou do ārāmy další praktikující. Je pro ně důležité najít čistý a uklizený prostor. Není možné skladovat osobní hrníčky, ručníky nebo ložní prádlo našich hostů, a to ani v případě, že ārāmu v budoucnu znovu navštívíte.

 • Během svého pobytu je nutné udržovat ārāmu po celou dobu čistou a uklizenou. Vzhledem k omezeným prostorám je dobré být zdrženlivý a respektovat soukromí ostatních praktikujích.

 • V ārāmě není povoleno zapalovat svíčky ani tyčinky z důvodu rizika požáru dřevěných konstrukcí.

 • Kouření a pití alkoholu je přísně zakázáno.

V přítomnosti bhikkhunī | A jiných ordinovaných

 • Setkání s bhikkhunī Visuddhi je umožněno pouze za denního světla. Po setmění není povoleno laickým praktikujícím vykonávat jakoukoli návštěvu. 

 

 • Otázky a rozhovory by se měly týkat pouze Dhammy a vaší individuální praxe. 

 

 • Bhikkhunī jde vždy první. Pokud prochází místnosti, snažíme se jí nestát v cestě. Jemně se posuneme stranou, aby mohla projít. 

 

 • Pokud nás bhikkhunī požádá, abychom opustili místnost, zdvořile vyhovíme. 

 

 • Když hovoříme s bhikkhunī, nikdy nesedíme ani nestojíme přímo před ní a přitom vždy dodržujeme správný odstup. Je důležité držet se níže než ona, jako projev úcty k vašemu učiteli. 

Přečtěte si více v části věnované setkání s bhikkhunī Visuddhi.

Ārāma Karuṅā Sevena je mnišský příbytek, ve kterém je možné v tichosti a ústraní rozvíjet vlastní praxi Buddhova učení. 

 

Co ārāma není: 

 • veřejné meditační centrum nabízející různé aktivity a ústraní

 • místo pro dovolenou a uzdravení (SPA)

 • místo pro azyl, krizové centrum

 • zařízení pro terapeutické účely 

 

Během svého pobytu v ārāmě budete mít možnost strávit nějaký čas sami se sebou. Mlčení a respekt jsou rozhodujícími rysy účinné praxe. Ārāma tedy zvláště přísně dbá na to, aby měl každý pozitivní zkušenost a mohl se naplno věnovat své praxi.

Je přísně zakázáno: 

 • Zapojování se do neprospěšné řeči, pomluv a falešné řeči. 

 • Cvičení jógy, kung-fu a jakékoli jiné praktiky související s různými tradicemi pokud nejsou v rámci programu. 

 • Provozování obřadů a rituálů, které nejsou v souladu s tradicí theravādy (Srí Lanský styl).

 • Recitování manter.

Dodržování výše uvedených pokynů a pravidel je nanejvýš důležité. Ārāma má právo odmítnout vaše žádosti o budoucí návštěvu, v případě porušení těchto pravidel. 

 

Děkujeme za pochopení. Jsme vám k dispozici pro zodpovězení dalších otázek.

 

Doporučujeme každému, aby nás bez váhání kontaktoval v případě pochybností o pravidlech a jejich dodržování v ārāmě. 


karuna.sevena.cz@gmail.com

bottom of page