top of page
Anumodanā - transference of merit.jpg

Možnosti podpory 

Dāna se překládá hlavně jako velkorysost, čin obdarování, aniž bychom očekávali něco na oplátku.

Jak se však často stává, skutečný význam buddhistických výrazů jde mnohem dále než jsou jejich běžné překlady. 

Dosažení zásluh je v buddhismu zásadní, zejména pro laické praktikující, kteří kvůli svému rušnému životu jen stěží najdou tolik času a energie, aby se mohli věnovat meditační praxi jako mniši či mnišky. Z tohoto důvodu tradičně získávají zásluhy prostřednictvím štědrosti (dāna), etického jednání (sīla) a meditačnímu rozvoji (bhāvanā).

Zásluhy získáváme tehdy, pokud jsou naše činy čisté, pokud vycházejí přímo z našich srdcí. Dobré činy přinášejí dobré výsledky.

"Vzrůstají zásluhy toho, kdo dává.
Kdo se kontroluje, nehromadí nenávist.
Ten, jenž je schopný, odhazuje zlo - díky odstranění vášně, nenávisti a zaslepenosti je odpoután." - DN 16

Prostředky jsou použity na pokrytí základních mnišských potřeb

ctihodné bhikkhunī Visuddhi

 • roucho, jídlo, léky a příbytek 

 • pokrytí také hradí dopravu, ubytování, letenky apod.

 • distribuce knih,

 • výstavba a vybavení ārāmy Karuṇā Sevena,

 • pojištění, SIPO apod.

 • možnost odpočtu daru z daní. 

Bankovní účet: 6855804001/5500

Název majitele účtu: Spolek Karuna Sevena 

Adresa příjemce: Slezská 3

Město: Prostějov; PSČ: 79601

Země: Česká republika  

Email: karuna.sevena.cz@gmail.com

 

Žádáme vás, do poznámky uveďte důvod platby s poznámkou „příspěvek pro chod buddhistického kláštera.“

Možnost platby online - pro oba účty
payment_icons.png

Projekt Děti slunce – Suriya Lamai založila a od roku 2003 vede Ctihodná Bhikkhunī Visuddhi.

Bankovní účet: 6855679001/5500

Název majitele účtu: Spolek Karuna Sevena 

Adresa příjemce: Slezská 3

Město: Prostějov; PSČ: 79601

Země: Česká republika  

Email: karuna.sevena.cz@gmail.com

Možnost odpočtu daru z daní. Prosíme uveďte důvod platby s poznámkou "pro Suriya Lamai." nebo jen “pro znevýhodněné děti”.

Záměr projektu Suriya Lamai „Děti slunce“ je umožnit, aby se děti ze sociálně znevýhodněných rodin mohly rozvíjet a vzdělávat a aby jim byly poskytnuty a pokryty základní potřeby. 

Ani v jednom případě se nejedná o veřejnou sbírku, a proto žádáme všechny dárce, aby ke svému daru připojili na sebe kontakt, abychom jim v případě potřeby mohli vystavit darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru. Všem dárcům moc děkujeme.

 

Podpora ctihodné bhikkhunī Visuddhi  a aktivit Spolku Karuṇā Sevena

Bankovní účet: 6855804001/5500

Název majitele účtu: Spolek Karuna Sevena; Adresa příjemce: Slezská 3; Město: Prostějov, PSČ: 79601; Země: Česká republika  

Email: karuna.sevena.cz@gmail.com

Prostředky jsou použity na pokrytí základních mnišských potřeb ctihodné bhikkhunī Visuddhi

 •   roucho, jídlo, léky a příbytek

 •   pokrytí také hradí dopravu, ubytování, letenky apd.

 •  distribuce knih,

 •  výstavba a vybavení ārāmy Karuṇā Sevena,

 •  pojištění, SIPO apd.

 • možnost odpočtu daru z daní.

 

Žádáme vás, do poznámky uveďte důvod platby s poznámkou "příspěvek pro chod buddhistického kláštera."

Ani v jednom případě se nejedná o veřejnou sbírku a proto žádáme všechny dárce, aby ke svému daru připojili i na sebe kontakt, abychom vám mohli vystavit darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru.

 

Všem dárcům moc děkujeme.

Možnosti zahraniční platby:

payment_icons.png
Spolupracujeme:
bottom of page