top of page
web_hp_b.jpg

Návrat ke kořenům,

k Buddhovi,

k praxi...

"Ten, jehož srdce je zklidněno silou soucitu,
v němž temno nevědomosti je rozehnáno světlem poznání,
ten, který je učitelem říší bohů a lidí, tomu se klaním, Buddhovi,
jenž ukončil putování, a jemuž nezbývá již žádná stezka k projití."

HP video

Přečtětě si více o nové nabídce programu a aktivit Spolku Karuṇā Sevena

web_hp_novinky.jpg
web_hp_kalendar_b_a.jpg

Dāna se překládá jako velkorysost, čin obdarování, aniž bychom očekávali něco na oplátku. Zahrnuje nejen hmotné dary, jako jsou čtyři rekvizity pro bhikkhu a bhikkhunī (roucho, jídlo, medicína, přístřeší), ale dāna také věnuje čas člověku, který je v nouzi, a daruje krev někomu, koho osobně neznáme, je to též darování soucitného porozumění těm, kteří trpí, dávání lásky těm, kteří nám ji nemohou vrátit, a mnoho dalšího. Přečtěte si více o dāně v ārāmě Karuṇā Sevena... čti dále >

Možnosti obdarování-fotka do banneru_

Sledujte naše aktivity v Kalendáři a v sekci Novinky na tomto webu. 

thumb_moznosti_ubytovani_6.jpg

Obdarovávání (dāna) je jedním ze tří záslužných činů, které Buddha popisuje jako hlavní zdroj našich zásluh (puñña)... čti dále >

byla zřízena jako mnišský příbytek a útočiště bhikkhunī Visuddhi. V ārāmě Karuṇā Sevena se žije podle učení a jasně stanoveného řádu (dhamma-vinaya) tak, jak ho založil Vznešený Buddha. Ārāma Karuṇā Sevena je místem tiché kontemplace, meditace a učení se žití v samotě, je to místo prosté všednodenního shonu. Toto místo je velmi příhodné pro ty, kteří hledají útočiště u Trojího klenotu, prostor pro vlastní spirituální praxi a chtějí strávit nějaký čas v tichu, meditaci a chráněném prostředí... čti dále >

web_hp_arama_ks.jpg

Podpora ctihodné bhikkhunī Visuddhi  a aktivit Spolku Karuṇā Sevena

Bankovní účet: 6855804001/5500

Název majitele účtu: Spolek Karuna Sevena; Adresa příjemce: Slezská 3; Město: Prostějov, PSČ: 79601; Země: Česká republika  

Email: karuna.sevena.cz@gmail.com

Prostředky jsou použity na pokrytí základních mnišských potřeb ctihodné bhikkhunī Visuddhi

  •   roucho, jídlo, léky a příbytek

  •   pokrytí také hradí dopravu, ubytování, letenky apd.

  •  distribuce knih,

  •  výstavba a vybavení ārāmy Karuṇā Sevena,

  •  pojištění, SIPO apd.

  • možnost odpočtu daru z daní.

 

Žádáme vás, do poznámky uveďte důvod platby s poznámkou "příspěvek pro chod buddhistického kláštera."

Ani v jednom případě se nejedná o veřejnou sbírku a proto žádáme všechny dárce, aby ke svému daru připojili i na sebe kontakt, abychom vám mohli vystavit darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru.

 

Všem dárcům moc děkujeme.

Možnosti zahraniční platby:

payment_icons.png
Spolupracujeme:
bottom of page