© 2019 · Karuṇā Sevena | Web by Evoke 

Dobrý den milí přátelé,

doufáme, že jste si užili léto a úspěšně vykročili do zářijových radostí a povinností. Máme pro vás pár informací o aktivitách ctihodné Visuddhi a programu v ārāmě Karuṇā Sevena.

25.září v 19.30 se v centru Lotus bude konat veřejná přednáška ctihodného Sīlavaṇsy na téma soucitu. Nenechte si tuto akci ujít.

Od října bude ctihodná Visuddhi mít pravidelně každý měsíc veřejnou přednášku

v Bodhi Olomouc. Více informací na: 

Bodhi.Olomouc@seznam.cz
 

Meditační víkend pro začátečníky, Kathina a meditační pobyty v ārāmě Karuṇā Sevena se v říjnu  bohužel ruší z důvodu opravy střechy ve Vivece. Rádi bychom vás touto cestou požádali o pomoc s úklidem Viveky po skončení oprav koncem října. Dobrovolníci se prosím hlaste na tomto mailu. Jednalo by se o sobotu 26. října. Čím více Vás přijde, tím dříve budeme hotovi. Děkujeme!

Ctihodná Visuddhi bude pobývat celý listopad až do poloviny prosince na Srí Lance.

Od února bude opět probíhat v centru Lotus 3 měsíční kurz pro nováčky "Abeceda šťastného života I" a též pro pokročilé "Abeceda šťastného života II." Kurz se bude konat každou středu a čvrtek od 18h. Hlaste se na emailu: lotuscentrum@gmail.com

Ctihodná Visuddhi bude mít dvě přednášky na Slovensku v Bratislavě ve dnech 15.10. a 11.2. pro rodiče a děti a na léto připravujeme Dhamma školu pro děti v centru Javorie.

Od nového roku na základě vašich žádostí plánujeme pravidelné měsíční "meditační víkendy v tichu" v ārāmě Karuṇā Sevena. Termíny vám ješte upřesníme. Na všechny aktivity se můžete hlásit již nyní, stejně jako na individuální meditační ústraní. Těšíme se na vás.

Hledáme pravidelné dárce, prosíme, nepřestávejte ctihodnou bhikkhunī Visuddhi a Spolek Karuṇā Sevena podporovat. “I drobné kapky, kapají-li dostatečně dlouho, mohou proniknout i skrze skálu.“

Více informací o našich programech a novinky o ctihodné bhikkhunī Visuddhi a Karuṇā Sevena můžete sledovat na webu KS a facebooku.
 

Přejeme vám krásné babí léto a těšíme se na setkání s vámi.

Ivona Swan,


President of Karuṇā Sevena

Kontakt na podporu projektů a aktivit Spolku Karuṇā Sevena: 6855804001/5500  - - Pokrytí základních mnišských potřeb ctihodné, jako je - roucho, jídlo, léky a příbytek (také hradí dopravu, ubytování, letenky apd.). Distribuce knih, výstavba meditační místnosti, vybavení kláštera KS, pojištění, SIPO apd. Možnost odpočtu daru z daní. Prosíme uveďte důvod platby s poznámkou "pro Spolek KS."

Kontakt na projekt Suriya Lamai: 6855679001/5500 - - Záměr projektu Suriya Lamai „Děti slunce“ je umožnit, aby se děti z chudých rodin mohly rozvíjet a vzdělávat a aby jim byly poskytnuty a pokryty základní potřeby. Možnost odpočtu daru z daní!

Ani v jednom případě se nejedná o veřejnou sbírku a proto žádáme všechny dárce, aby ke svému daru připojili i na sebe kontakt, abychom jim mohli vystavit darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru. Všem dárcům moc děkujeme.

Odkaz na Paypal pro zahraniční dárce: