top of page
banner_rezijni_poplatky_2_edited_edited.

"Ze všech darů, je dar Dhammy nejvyšší." - DHP. XXIV v. 354

Dāna se překládá hlavně jako velkorysost, čin obdarování, aniž bychom očekávali něco na oplátku.

 Jak se však často stává, skutečný význam buddhistických výrazů jde mnohem dále než jsou jejich běžné překlady. 

 

Dāna zahrnuje nejen hmotné dary, jako jsou čtyři rekvizity pro bhikkhu a bhikkhunī (roucho, jídlo, medicína, přístřeší), ale dāna také znamená věnovat svůj čas člověku v nouzi, krev někomu, koho osobně neznáme, dáváme soucitné porozumění těm, kteří trpí, rozdávat lásku těm, kteří nám ji nemohou vrátit, a mnoho dalšího.

 Díky své šíři je „dávání“ (dāna) jedním ze tří záslužných činů, které Buddhovo učení identifikuje jako hlavní zdroj našich zásluh (puñña).

 

Dosažení zásluh je v buddhismu zásadní, zejména pro laické praktikující, kteří kvůli svému rušnému životu jen stěží najdou tolik času a energie, aby se mohli věnovat meditační praxi jako mniši či mnišky. Z tohoto důvodu tradičně získávají zásluhy prostřednictvím štědrosti (dāna), etického jednání (sīla) meditačnímu rozvoji (bhāvanā).

Získáváme zásluhy, když jsou naše prospěšné činy čisté, když vycházejí přímo z našich srdcí. Dobré činy přinášejí dobré výsledky.

"Vzrůstají zásluhy toho, kdo dává.
 Kdo se kontroluje, nehromadí nenávist.
 Ten, jenž je schopný, odhazuje zlo - dík odstranění vášně, nenávisti a zaslepenosti je odpoután." - DN 16

CIMG4990_edited.jpg

Více o čtyřech mnišských rekvizitách:


1) Roucho Bhikkhu a bhikkhunī nesmějí podle vinayi (řádová pravidla) přechovávat pro vlastní potřebu více než 3 roucha najednou. Z tohoto důvodu se doporučuje darovat roucha pouze v případě, kdy  je bhikkhu nebo bhikkhunī aktuálně potřebují.


2) JídloPodle původní asijské tradice laičtí oddaní nabízejí jídlo bhikkhu a bhikkhunīm každé ráno během almužny. Tato praxe se stále používá ve většině asijských zemí, kde se široce praktikuje théravādový buddhismus (Thajsko, Laos, Kambodža, Srí Lanka, Barma). Jelikož mniši a mnišky nesmějí skladovat jídlo a zajišťovat si jídlo sami, je pomoc laické komunity zásadní a velmi důležitá.


3) Léky – Slovo „lék“ zahrnuje jakýkoli druh podpory zdraví. Například kromě léků z lékárny, jako je paracetamol a aspirin, mohou být do této části zahrnuty také integrátory vitamínů a rehydratační soli spolu s přírodní medicínou a výrobky pro osobní hygienu.


4) Přístřešek  Přístřešek pro mnichy a mnišky by měl být standartně osamělý, tichý a jednoduchý. Je postaven tak, aby nezpůsoboval nepohodlí ani nezhoršoval zdraví, proto je k uspokojení základních potřeb povolena jednoduchá postel. Bhikkhunī nemohou spát ve stejném obydlí jako muži. 

payment_icons.png

Z bezpečnostních důvodů jsou dveře ārāmy otevřeny pouze pro ohlášené nebo plánované návštěvy. Je také vhodné nás informovat o druhu daru, který chcete nabídnout, abychom vám mohli poskytnout konkrétnější informace týkající se potřebných položek a množství.

 

Z těchto důvodů vás žádáme, abyste nám zaslali e-mail, a my vám brzy odpovíme na vaše dotazy a poskytneme vám další podrobnosti.

 

karuna.sevena.cz@gmail.com

 

Některé důležité formality, které je třeba respektovat při obdarování mnichů a mnišek:

 • Dānu nabízíme oběma rukama jako symbol vysokého respektu k mnišství.

 • V případě, že je v ārāmě více než jedna bhikkhunī, obdarujeme nejprve nejstarší bhikkhunī.

 • Tento rituál se provádí bez obuvi.

 • Bhikkhunī bychom se neměli dotýkat.

 • Dárce může sedět nebo klečet ve vhodné vzdálenosti od bhikkhunī.

 

Rádi bychom vám připomněli, že bhikkhu a bhikkhunī nesmějí žádat o žádný dar, spoléhají výhradně na štědrost laických praktikujících.

 

„Moudří lidé kteří hledají štěstí dávají dary poté, co odstranili skvrny lakoty. Vstoupí do Třech božských říší, kde se po dlouhou dobu budou těšit ze společenství devů. “AN.V.34

 

Děkujeme za vaši laskavou nabídku a podporu.

51fce5f9-9db3-406a-80e3-2f6b98ad6877
DSCN4546
DSCN4587
DSCN4597
DSCN4624
CIMG4990_edited

Podpora ctihodné bhikkhunī Visuddhi  a aktivit Spolku Karuṇā Sevena

Bankovní účet: 6855804001/5500

Název majitele účtu: Spolek Karuna Sevena; Adresa příjemce: Slezská 3; Město: Prostějov, PSČ: 79601; Země: Česká republika  

Email: karuna.sevena.cz@gmail.com

Prostředky jsou použity na pokrytí základních mnišských potřeb ctihodné bhikkhunī Visuddhi

 •   roucho, jídlo, léky a příbytek

 •   pokrytí také hradí dopravu, ubytování, letenky apd.

 •  distribuce knih,

 •  výstavba a vybavení ārāmy Karuṇā Sevena,

 •  pojištění, SIPO apd.

 • možnost odpočtu daru z daní.

 

Žádáme vás, do poznámky uveďte důvod platby s poznámkou "příspěvek pro chod buddhistického kláštera."

Ani v jednom případě se nejedná o veřejnou sbírku a proto žádáme všechny dárce, aby ke svému daru připojili i na sebe kontakt, abychom vám mohli vystavit darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru.

 

Všem dárcům moc děkujeme.

Možnosti zahraniční platby:

payment_icons.png
Spolupracujeme:
bottom of page