top of page

Děti

Pomáháme dětem, které chodí do škol v ženských klášterech Sakyadhita Srī Gotamī ārāma na Srí Lance. Díky pomoci našich dárců jim zajišťujeme vzdělání, školné, jídlo a oblečení. Potřebují především učebnice a opravit školu.

Co můžete darovat?

hračku (medvídka, panenku) = 300,- Kč
jídlo pro jednoho žáka na měsíc = 1.000,- Kč
učebnice pro jednoho žáka na šest měsíců = 2.200,- Kč
uniformu pro pět dětí na školní rok = 5.000,- Kč
učebnice pro jednu třídu = 7.000,- Kč
hezčí školu pro děti (opravy, výzdoba) = 10.000,- Kč

Sakyadhita

1. Děti v klášteře Sakyadhīta

adresa:

Sakyadhita Training and Meditation Centre
115/2A Sri Dhammananda Mawatha
Gorakana, Panadura
Sri Lanka

 

hlavní mniška: Bhikkhuni Vijithananda

email: vijithananda21@gmail.com

web: www.sakyadhita-srilanka.org

V klášteře se děti také učí Dhammu (Buddhovu nauku), bohužel dnes k tomu nemají dost učebnic. Dostávají sešity, do kterých si v hodinách zapisují, ale díky učebnicím by si mohly číst i sami a vracet se k jednotlivým oblíbeným příběhům. Další formou výuky je četba a ztvárňování tzv. jātaka. Jsou příběhy z minulých životů Buddhy přinášející vždy cenné morální poselství. Jednou z nejoblíbenějších aktivit je nacvičování divadelního představení s touto tématikou. Snažíme se také dětem zpříjemnit školní prostředí tak, aby pro ně bylo inspirující a veselé. Potřebujeme i prostředky na opravu a vymalování betonové haly, ve které se děti učí Dhammu. Tato budova uprostřed vesnice je nevyhovující, stará, rozbitá a nenabízí dětem žádné pohodlí, na které jsme v našich školách zvyklí.

Ctihodná Visuddhi sama zažila, že děti na Srí Lance milují divadlo (nacvičování jātaka), je to pro ně velmi typické a hraním příběhů a tancem opravdu žijí. K vybranému příběhu se vždy náležitě nastrojí, oblečou do kostýmů a s velkým nasazením pak odehrají své role. Další oblíbenou činností při výuce Dhammy je kreslení příběhů na velké archy papíru. Velká součást kultury na Srí Lance a výuky v této škole je naučit děti chovat se rodičům s úctou  a respektem a požádat je např. o odpuštění, pokud se dopustí něčeho špatného.​

V Dhamma škole kladou mnišky velký důraz také na etiku a tím se děti naučí více věcí. Dostanou v klášteře základy i do běžného života: pomáhají s úklidem, starají se o chod centra, dozví se i např., jak stolovat, jak se chovat se v kolektivu dalších dětí i dospělých.

Učebnice a poplatky na jednu mladou mnišku na jeden rok = 52 tisíc rupií, 346 Euro

( registrační poplatek: 40 Euro, výdaje za výuku a dojíždění = 240 euro, knihy 66 Euro )

Sakyadhita
Sakyadhita
Sakyadhita
Sakyadhita
Sakyadhita
Sakyadhita
Sakyadhita

Děti z horské oblasti Nuwara Eliya

Nuwara Eliya je název horské oblasti, která je nejvyšším místem na Srí Lance a žijí v ní velmi chudé rodiny a děti. Během návštěvy ctihodné Visuddhi ke konci roku 2014 zde došlo k obrovským sesuvům půdy. Mnoho rodin přišlo o dům, jiným hrozilo stále nebezpečí. V určitých místech spadly celé vesnice a lidem nezůstalo vůbec nic. “Došlo k neobvykle silným záplavám po období dešťů, některé oblasti byly opravdu velmi postižené. Škody byly ohromné. Tato akce nebyla dopředu dlouho plánovaná, v zásadě se nakoupily potraviny, základní potřeby a jely jsme pomoci,” řekla ctihodná Visuddhi. Dětem byly nakoupeny základní potřebné věci jako rýže a další potraviny, sešity a pastelky. Rodinám a dětem byly předány dary v hodnotě 100 000 Kč.

Nuwara Eliya
Nuwara Eliya
Nuwara Eliya
Nuwara Eliya
Nuwara Eliya
Nuwara Eliya
Nuwara Eliya
Nuwara Eliya
Nuwara Eliya
Nuwara Eliya
Nuwara Eliya
Nuwara Eliya14

Podpora projektu Suriya Lamai:

Bankovní účet: 6855679001/5500

Název majitele účtu: Spolek Karuna Sevena; Adresa příjemce: Slezská 3; Město: Prostějov, PSČ: 79601; Země: Česká republika  

Email: karuna.sevena.cz@gmail.com

 

Záměr projektu Suriya Lamai „Děti slunce“ je umožnit, aby se děti ze sociálně znevýhodněných rodin mohly rozvíjet a vzdělávat a aby jim byly poskytnuty a pokryty základní potřeby. 

Projekt Děti slunce – Suriya Lamai“ založila a od roku 2003 vede Ctihodná Bhikkhunī Visuddhi. ​

Možnost odpočtu daru z daní. Prosíme uveďte důvod platby s poznámkou "pro Suriya Lamai." nebo jen “pro znevýhodněné děti”.

 

Ani v jednom případě se nejedná o veřejnou sbírku, a proto žádáme všechny dárce, aby ke svému daru připojili na sebe kontakt, abychom jim v případě potřeby mohli vystavit darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru. Všem dárcům moc děkujeme.

Odkaz pro zahraniční dárce:

payment_icons.png
Spolupracujeme:
bottom of page