top of page
Buddhaghosa-wall-painting-monk-Visuddhimagga-monastery-Sri_edited.jpg

* ENG  = dostupné pouze v Anglickém jazyce    * CZ   = dostupné pouze v Českém jazyce

Základní texty theravādového učení jsou obsaženy v tzv. v pālijském kánonu, nejstarším známém souboru buddhistických textů, sepsaném na Srí Lance v polovině prvního století př. n. l. v jazyce pāḷi. Tradiční označení pālijského kánonu Tipiṭaka (Tři koše), odkazuje na původní tři koše, ve kterých byly uchovávány rukopisy na palmových listech s pravidly pro chování těch, kteří následují Buddhu (první koš), záznamy Buddhových výroků (druhý koš) a výklady nauky (třetí koš). Pālijské texty pomohly uchovat Buddhovy výroky a základní pojmy jeho nauky o milosrdenství, utrpení a soucitu nebo působení lidské mysli v autentické podobě přes dvě tisíciletí až do dnešní doby. Theravādový buddhismus se díky misii vyslané králem Ašokou (268–232 př. n. l.) rozvinul na Srí Lance a odtud se rozšířil po celé jižní Asii (Kambodža, Laos, Myanmar, Thajsko). V dnešní době existuje i významný počet praktikujících na západě, kteří se hlásí k této větvi buddhismu v USA, Kanadě, Austrálii a Evropě.

Tipiṭaka

 

Vianayapiṭaka - Mnišská pravidla: Tento první koš obsahuje seznam pravidel pro mnichy a mnišky.

Suttapiṭaka - Rozpravy: Jsou primárním zdroje textů, které se skládají ze záznamů učení nebo rozhovorů Buddhy a jeho žáků, které jsou uspořádané dle literárního stylu nebo obsahu učení.

Abhidhammapiṭaka - Abhidhamma: Tento poslední koš obsahuje řadu textů, které jsou systematickými shrnutími a analýzami učení. Jedná se o komentáře filozofického aspektu nauky.

  1. MNIŠSKÁ PRAVIDLA  -Vinayapiṭaka   
  1. Suttavibhaṅga

  2. Khandhaka

  3. Parivāra

2. BUDDHOVY ROZPRAVY – Suttapiṭaka  

Dhamma_kolo_sm.png

  1. Dīgha nikāya / E-knihy   

 

- Dīgha nikāya / Long Discourses of the Buddha * ENG 

- DN 31 Rady Sigālovi ( Sigālovāda sutta ) * CZ 

  4. Aṅguttara nikāya / E-knihy   


- Aṅguttara nikāya / The Numerical Discourse of the Buddha * ENG 

- AN 3.65. Rozprava ke Kālāmům ( Kālāma sutta ) * CZ 

      - Komentář k AN 3.65 Rozpravě ke Kālāmům * CZ 
- AN 3.70. Uposatha ( Muluposatha sutta ) * CZ 

 

  3. Saṃyutta nikāya / E-knihy   

- Samyutta nikāya / The Connected Discourses of the Buddha * ENG 

- SN 56 Roztočení kola Dhammy ( Dhammacakkappavattana sutta ) * CZ 

- SN 1.8 Rozprava o dobrotivosti ( Karanīya mettā sutta ) * CZ 

  5. Khuddaka nikāya / E-knihy   

 

- The Suttanipāta - An Ancient Collection of the Buddhas Discourses  * ENG

- Snp 312-315 Rozprava o klenotech ( Ratana sutta )  * CZ   

- Snp 318-319 Rozprava o požehnání ( Maṅgala sutta ) * CZ 

 

- Itivuttakapāḷī * ENG 

- KN Therīgatha * ENG 

- The Questions of King Milinda * ENG

   Dhammapada  

 

- Treasury of Truth - Dhammapada  * ENG

- Dhp 1 Příběh thery Cakkhupāly ( Yamaka vagga ) * CZ 

- Dhp 5 Příběh o Kāliyakkhinī ( Yamaka vagga ) * CZ 
- Dhp 18 Sumana devī ( Yamaka vagga ) * CZ 

3. ABHIDHAMMA – Abhidhammapiṭaka  

bottom of page