top of page

Výraz znamená doslova nauka starších.

Podle tradičního vysvětlení vzniklo toto označení během druhého buddhistického koncilukterý se konal v druhé polovině 4. století před naším letopočtem v severní Indii. Hnutí theravādy se v době štěpení buddhistického učení a škol vracelo k původní formě Buddhovy nauky, jak ji shrnuli arahaté první buddhistický koncilTheravādová škola je nejstarší autentická forma Buddhovy nauky, která se dochovala od starověku až po současnost. Typickým rysem theravādové tradice je její konzervativní přístup k Buddhově učení, spolu s důrazem na praktikování meditace, přísnou disciplínou (vinaya) a vysokou úrovní chování mnišské komunity (saṅgha).

 

Základní texty theravādového učení jsou obsaženy v tzv. v pālijském kánonu, nejstarším známém souboru buddhistických textů, sepsaném na Srí Lance v polovině prvního století př. n. l. v jazyce pāḷi. Tradiční označení pālijského kánonu Tipiṭaka (Tři koše), odkazuje na původní tři koše, ve kterých byly uchovávány rukopisy na palmových listech s pravidly pro chování těch, kteří následují Buddhu (první koš), záznamy Buddhových výroků (druhý koš) a výklady nauky (třetí koš). Pālijské texty pomohly uchovat Buddhovy výroky a základní pojmy jeho nauky o milosrdenství, utrpení a soucitu nebo působení lidské mysli v autentické podobě přes dvě tisíciletí až do dnešní doby. Theravādový buddhismus se díky misii vyslané králem Ašokou (268–232 př. n. l.) rozvinul na Srí Lance a odtud se rozšířil po celé jižní Asii (Kambodža, Laos, Myanmar, Thajsko). V dnešní době existuje i významný počet praktikujících na západě, kteří se hlásí k této větvi buddhismu v USA, Kanadě, Austrálii a Evropě.

Tipiṭaka

Vianayapiṭaka - Mnišská pravidla: Tento první koš obsahuje seznam pravidel pro mnichy a mnišky.

Suttapiṭaka - Rozpravy: Jsou primárním zdroje textů, které se skládají ze záznamů učení nebo rozhovorů Buddhy a jeho žáků, které jsou uspořádané dle literárního stylu nebo obsahu učení.

Abhidhammapiṭaka - Abhidhamma: Tento poslední koš obsahuje řadu textů, které jsou systematickými shrnutími a analýzami učení. Jedná se o komentáře filozofického aspektu nauky.

Theravādový buddhismus se díky misii vyslané králem Ašokou (268–232 př. n. l.) rozvinul na Srí Lance a odtud se rozšířil po celé jižní Asii (Kambodža, Laos, Myanmar, Thajsko). V dnešní době existuje i významný počet praktikujících na západě, kteří se hlásí k této větvi buddhismu v USA, Kanadě, Austrálii a Evropě.

bottom of page