top of page
Schuzky2_banner.jpg

Buddha založil řád bhikkhu a bhikkhunī (mnichů/mnišek), aby zachoval toto učení pro budoucí generace. Saṅgha k tomuto dni pokračuje v předávání jeho učení pro následující generace mnichů a mnišek stejně tak jako laických stoupenců.

Tím, že u nás v České Republice ctihodná bhikkhunī Visuddhi přebývá a praktikuje, máme výjimečnou a vzácnou příležitost získat přímé zprostředkování Buddhova učení skrze zástupce a člena Saṅghy. Následování řádu je důležitou součástí spirituální praxe nejen pro mnichy/mnišky, ale i pro nás laické stoupence.

Buddha neustále připomínal svým posluchačům, že Dhamma-vinaya  je nezbytnou součástí této praxe. Následuje-li praktikující pravidla, zajistí mu to zcela uspokojující a plnohodnotný život a poskytne mu to ideální podmínky pro vyšší dosažení. 

Je nanejvýš důležité, aby se laici seznámili s pravidly chování, které je nutno respektovat a dodržovat při jakémkoli kontaktu s členem komunity Saṅgha. V buddhistických zemích, jako je Srí Lanka, Thajsko, Kambodža atd., jsou mniši a mnišky vysoce respektováni a ctěni pro svou oddanost k nejvyšší praxi. Praktikující laici jsou žáci velkého učitele. Vyžaduje se od nich, aby respektovali svého učitele a dodržovali pravidla chování. Ačkoli na západě nemáme silnou kulturu úcty k našim učitelům, v buddhismu je tato úcta zásadní.

 Žádáme laické praktikující, kteří mají zájem o setkání s bhikkhunī Visuddhi, aby si pozorně přečetli následující pokyny a řídili se jimi a dozvěděli o bhikkhunīch některé základní informace.

 • Bhikkhunī dodržují 311 pravidel vinayi (viz: Pāḷi Theravāda Vinaya bhikkhunī pātimokkha.)

 • bhikkhunī nepoužívají peníze a nekonzumují potraviny ani nápoje, které jim nebyly formálně nabídnuty.

 • bhikkhunī nemohou podle pravidel vinayi cestovat samy, používání veřejné dopravy je tolerováno. Je však vhodnější, když je doprovází laická žena.

 • bhikkhunī mohou přijímat pozvání od laické komunity. V takovém případě je hostitel povinen zajistit dopravu a doprovod (vyzvednutí na nádraží, letiště). Pokud je náhodou touto osobou muž, je nutné (zajistit) přítomnost ženy.

 • bhikkhunī nesmí v noci cestovat a po setmění chodit po ulicích. Všechny schůzky a cestování by tedy měly probíhat za denního světla.

3. meeting with bhikkhuni Visuddhi.JPG

”Proto, Ānando, buďte sami sobě ostrovem,
 sami sobě útočištěm, nemějte žádné jiné útočiště.
 Mějte Dhammu jako ostrov,
 Dhammu jako útočiště, nemějte žádné jiné útočiště."
 Mahāparinibbāna Sutta, D.16

 

bh.Visuddhi.JPG
 • Bhikkhunī NIKDY neoslovujeme jejím jménem, místo toho používáme název „bhikkhunī“,ctihodná“ nebo „ayya“. 

 • Je vhodné se při pozdravu třikrát poklonit, jako projev úcty k bhikkhunī. 

 • Klečíme nebo sedíme v poloze, která je nižší než u bhikkhunī, a zůstáváme v přiměřené vzdálenosti. 

 • NIKDY se bhikkhunī nedotýkáme.

 • Neměli bychom se dotýkat ani roucha bhikkhunī, ani si brát nebo používat její osobní věci a náležitosti. 

 • Když obdarováváme bhikkhunī, doporučujeme soustředit se na rituál a uvědomovat si, že svým laskavým jednáním získáváme zásluhy (puñña). 

 • Je NEPŘIJATELNÉ flirtování nebo lichocení. 

 • Dar podáváme oběma rukama jako formální projev úcty, což nám též umožnuje, abychom se vyhnuli fyzickému kontaktu. 

 • Při setkání s bhikkhunī, pokud nás ve svém rozhovoru osloví nebo nám dá dárek, je nejvhodnější ji vyjádřit vděčnost spojením dlaní (añjali).

 

V západní kultuře je při setkání s jinými lidmi zvykem se obejmout, políbit, potřást si rukou a poklepat si navzájem po zádech jako způsoby pozdravu. Musíme si však uvědomit, že v buddhistické kultuře je proces pozdravu zcela odlišný. V buddhistických zemích je běžná forma pozdravu se spojenými dlaněmi.

„Obdarování“ je čistý, dobrovolný čin, kterým nám Buddha nám připomíná, že bychom neměli z našeho obdarování očekávat nic na oplátku. Často očekáváme „poděkování“, ale to je také považováno za očekávání výměnou za náš dar. Z tohoto důvodu bychom neměli od bhikkhunī očekávat žádné projevy emocí a vděčnosti, když nabízíme své dary.

 

Pravidla pro muže

 

Jelikož bhikkhu (plně ordinovaní mniši) nesmí mít osobní a blízký kontakt s žádnou ženou, stejně tak i bhikkhunī (plně ordinované mnišky) nesmí mít žádný osobní a blízký kontakt s žádným mužem. To vede k respektování některých zvláštních pravidel pro muže v případě setkání s bhikkhunī.

 • Od mužů se požaduje, aby udržovali přiměřenou vzdálenost od bhikkhunī, které se říká „hatapasa“ a je to vzdálenost na upažení ruky.

 • Pro muže není vhodné uspořádat setkání s bhikkhunī na soukromém, důvěrném místě a osamoceně. Muž se určitě může setkat s ctihodnou bhikkhunī Visuddhi, ale vyžaduje se od něj ženský doprovod.

 • Není vhodné s bhikkhunī diskutovat o intimních vztazích. Je důležité si uvědomit, že bhikkhunī jsou plně v celibátu a vzdali se smyslového potěšení.

Chápeme, že tato pravidla mohou zpočátku působit ohromujícně, ale věříme, že důvěra a oddanost nám pomůže udržet si otevřené srdce a pěstovat vzájemný respekt a úctu. Děkujeme za respektování Saṅghy a jejich zasvěceného života.

bottom of page