top of page
8_bodu_banner.jpg

Tyto body výcviku jsou morální vodítka, která pomáhají praktikujícím udržovat praxi a rozvíjet větší porozumění Buddhově učení pochopením vlastní mysli. Tyto pravidla výcviku dodržují laičtí praktikující zejména v době intenzivní meditační praxe. 

 

Při dodržování těchto pravidel se postupně rozvíjí respekt k životu druhých, k jejich majetku a důstojnosti..

Buddha nazýval praxi těchto pravidel "ohleduplností k ostatním, která vytváří lásku a respekt a je nápomocná k prospěšnosti, životu beze svárů a vede k souladu a sjednocení" (A.III, 287).

Při jiné příležitosti říkal, že: "ctnost nám dává svobodu a vede ke koncentraci" (A.III, 132).

 

Také uváděl, že: "jedním z nejdůležitějších přínosů dodržování etických předsevzetí je, že člověk prožívá štěstí z bezúhonnosti" (D.I, 70).

Předsevzetí a praxe

Každý účastník meditačního ústraní je povinen po dobu pobytu v ārāmě dodržovat osm bodů výcviku:

1. Zdržování se zabíjení dýchajících bytostí;


Nezabiji, ani neublížím jiným bytostem, ať už jsou kdokoliv a kdekoliv. Ani komáry, kteří mě pokousali, neboť jsou stejně hladoví jako já.

2. Zdržování se braní toho, co není dáváno;


Nebudu brát to, co je majetkem ostatních, nebudu se zmocňovat toho, co mi nebylo dáno.

3. Zdržování se sexuality a špatného chování vzhledem ke smyslnosti,


Zdržím se všech sexuálních praktik a budu usilovat o odříkání smyslů. Vyhnu se tomu, abych se příliš oddával jídlu a pití.

4. Zdržování se lživého a falešného mluvení;


Nebudu lhát, budu upřímný, ať už čelím jakýmkoli situacím. Budu se vyhýbat tomu, abych o někom mluvil nehezky, chci se zdržovat oddávání se neprospěšného hovoru. Nebudu slovně ubližovat žádné bytosti.

5. Zdržování se požívání alkoholických a jiných látek, které způsobují omámení;


Nebudu konzumovat žádné látky, které by mohly intoxikovat mé tělo nebo mysl, jako je alkohol, drogy, tabák atd. Vyhnu se tomu, abych se příliš oddával pití povzbuzujících nápojů, např. velkého množství kávy.

6. Zdržování se jezení v nevhodnou dobu;


Zdržím se jídla po poledni (12:00) a až do následujícího úsvitu nebudu konzumovat žádné pevné jídlo. Během tohoto období nebudu pít mléko, které je považováno za pevnou stravu, protože je velmi výživné.

* Máte-li jakékoli zdravotní problémy, kontaktujte nás a my vám poskytneme další podrobnosti * Žádné vaření po poledni. Kuchyně bude uzavřena.

7. Zdržování se tance, zpěvu, hudby, představení a jejich navštěvování, zdržování se používání věnců, parfémů, kosmetik a ozdob;

Nebudu poslouchat hudbu, nebudu sledovat žádnou show ani film. Nepůjdu za zábavou, nebudu číst žádné módní časopisy nebo knihy, hrát hry, používat telefon atd. Nebudu používat parfémy, nebudu své tělo esteticky upravovat (líčení, módní oblečení, sofistikované kadeřnictví, šperky atd.). Vyhnu se oblékání atraktivním způsobem. * Nosím jen bílé oblečení. * Dlouhé vlasy musí být svázané do drdolu nebo copu.

8. Zdržování se přepychových lůžek.

Nebudu sedět ani ležet na místech, která se nacházejí výše než místa vznešených (bhikkhu, bhikkhunī nebo sāmaṇera, sāmaṇerī) nebo na místech pro ně vyhrazených. Nebudu používat luxusní postele.

Pañca sīla | Pět bodů výcviku pro laické praktikující

Laičtí praktikující se mohou vždy řídit pěti body výcviku, která Buddha doporučoval  pro laické praktikující, aby je dodržovali v každodenním životě. Pokud se rozhodneme následovat správnou praxi laických následovníků, je vhodné dodržovat následující etické body výcviku:

1. Zdržování se zabíjení dýchajících bytostí;


Nezabiji, ani neublížím jiným bytostem, ať už jsou kdokoliv a kdekoliv. 

2. Zdržování se braní toho, co není dáváno;


Nebudu brát to, co je majetkem ostatních.

3. Zdržování se sexuality a špatného chování vzhledem ke smyslnosti;Zdržím se veškerého sexuálního a smyslového zneužití. Nezradím svého manžela ani manželku, omezím své touhy a budu se vyhýbat oddávání se smyslovému potěšení.

4. Zdržování se lživého a falešného mluvení;


Nebudu lhát, budu upřímný, ať už čelím jakýmkoli situacím. Budu se vyhýbat tomu, abych o někom mluvil nehezky, chci se zdržovat oddávání se neprospěšného hovoru. Nebudu slovně ubližovat žádné bytosti.

5. Zdržování se požívání alkoholických a jiných látek, které způsobují omámení;


Nebudu konzumovat žádné látky, které by mohly intoxikovat mé tělo nebo mysl, jako je alkohol, drogy, tabák atd. Vyhnu se tomu, abych se příliš oddával pití povzbuzujících nápojů, např. velkého množství kávy.

Více o konkrétních bodech výcviku a morálce si můžete přečíst v sekci Knihovna.

bottom of page