top of page
banner_other_projects.jpg

Další projekty

Dhamma škole se děti učí základům Buddhova učení formou četby Buddhových příběhů, her, vyprávění či malování a také dostávají úvodní instrukce k meditaci. Ctihodná bhikkhunī Visuddhi therī se u dětí zaměřuje na vzdělávání etiky, etikety a na rozvíjení dobrých kvalit mysli jako je soucit, štědrost, láska, tolerance, atd. Na Dhamma školu chodí jak děti malé, tak i ty větší, je možnost přispět například na knížky, hry, omalovánky mandal, pastelky.

Na co můžete darovat?

  • pastelky, omalovánky a sešity = 150 Kč

  • dárky pro děti (soška Buddhy, plakát Vznešeného) = 300 Kč

  • stolní hru do ārāmy na rozvíjení dobrých kvalit dětí = 700 Kč

  • Dhamma knihy pro děti = 1500 Kč

Dětská Dhamma
Dětská Dhamma
Dětská Dhamma
Dětská Dhamma
Dětská Dhamma
Dětská Dhamma
Dětská Dhamma
Dětská Dhamma
Dětská Dhamma
Dětská Dhamma
Dětská Dhamma
Dětská Dhamma

Podpora žen a dětí ze Sýrie

Karuṇā Sevena také finančně v roce 2014 - 2015 podpořila těhotné ženy, matky s malými dětmi a opuštěné děti, které prchaly z válečných zón v Sýrii.

Potřebné věci jako základní potraviny, pitnou vodu, léky, hygienické potřeby a oblečení byly těmto ženám a dětem v nouzi distribuovány za pomoci českých dobrovolníků přímo v terénu na hranicích v Maďarsku, Srbsku, Chorvatsku a také částečně v České republice. Dobrovolníci rovněž pomáhali ztraceným dětem hledat rodiče a naopak. Zajišťovali
 také základní lékařskou péči, nejrizikovější skupinou však byly zejména těhotné a rodící matky. Také byla zřízena linka pomoci, na kterou mohli lidé volat 24 hodin denně v případě, že se dostali do stavu krajní nouze. Děkujeme všem, kteří v tomto projektu „Lidé Lidem“ pomohli.

Syrian refugees
Syrian refugees
Syrian refugees
Syrian refugees
Syrian refugees

Kdo jsme? Jsme malá nezisková organizace, která vznikla v reakci na uprchlickou krizi a odmítavý postoj velké části české veřejnosti s cílem najít nějaký efektivní způsob, jak se postavit beznaději a učinit život lidí na útěku snesitelnějším. Každý rodič v uprchlickém táboře se potýká s náročnými změnami emocí a chování u svých dětí. Proto bychom chtěli těm, kteří jsou dětem nejblíž, předat odborné a zároveň jednoduché informace o tom, co pro léčení traumatu u dětí (ale i u sebe) mohou udělat.

Myslíme si, že je možné jim pomoci, a tak to zkoušíme.

Screen Shot 2018-12-09 at 18.56.43.png
Czechs for Syria
Czechs for Syria
Czechs for Syria
Czechs for Syria

Podpora projektu Suriya Lamai:

Bankovní účet: 6855679001/5500

Název majitele účtu: Spolek Karuna Sevena; Adresa příjemce: Slezská 3; Město: Prostějov, PSČ: 79601; Země: Česká republika  

Email: karuna.sevena.cz@gmail.com

 

Záměr projektu Suriya Lamai „Děti slunce“ je umožnit, aby se děti ze sociálně znevýhodněných rodin mohly rozvíjet a vzdělávat a aby jim byly poskytnuty a pokryty základní potřeby. 

Projekt Děti slunce – Suriya Lamai“ založila a od roku 2003 vede Ctihodná Bhikkhunī Visuddhi. ​

Možnost odpočtu daru z daní. Prosíme uveďte důvod platby s poznámkou "pro Suriya Lamai." nebo jen “pro znevýhodněné děti”.

 

Ani v jednom případě se nejedná o veřejnou sbírku, a proto žádáme všechny dárce, aby ke svému daru připojili na sebe kontakt, abychom jim v případě potřeby mohli vystavit darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru. Všem dárcům moc děkujeme.

Odkaz pro zahraniční dárce:

payment_icons.png
Spolupracujeme:
bottom of page