top of page

 

Drazí Dhamma přátelé,

po konzultaci s naší učitelkou ctihodnou Bhikkhunī Visuddhi jsme společně dospěli k důležitému vzkazu Spolku Karuna Sevena, který vám chceme tímto dopisem předat. Prosíme, najděte si čas na pozorné přečtení.  Předem děkujeme za váš čas a pozornost.

Čas dozrál k tomu, abychom přijali několik změn ohledně celkového chodu ārāmy (mnišského příbytku) a ubytovny pro laiky (Viveka) v Prostějově. Od 1. září Spolek Karuna Sevena soustředí veškeré své úsilí na péči o mnišský život a praxi ctihodné Visuddhi.  Ctihodná Visuddhi se chce intenzivně věnovat vlastní praxi, překladům buddhistických textů, výuce mladé generace a ráda věnuje individuálně čas vážně praktikujícím. Hlavním cílem a povinností theravádového mnicha/mnišky je tvrdě pracovat na cestě k osvobození (nibbāna), a proto je prioritou naší laické komunity jí po celou dobu tyto podpůrné podmínky zajišťovat. 

Bhikkhunī Visuddhi je v České republice podporována za cenu velkých osobních obětí již 14 let od té doby, kdy se v roce 2009 vrátila ze Srí Lanky a kdy byl založen klášter Karuna Sevena. Nákup budovy pro laické praktikující (nazývaný Viveka) a dohled nad její údržbou částí spolku Karuna Sevena položil základ pro vhodné místo k individuálnímu ústraní a také pro uvědomělou skupinovou praxi a provoz. V tomto ohledu jsou zde zajištěny veškeré podmínky pro všechny se zájmem o Buddhovo učení, aby mohli převzít odpovědnost za chod a řízení tohoto bezpečného místa. Nastal přirozený konec období, ve kterém Spolek KS a samotná Bhikkhunī Visuddhi řešily všechny organizační záležitosti. Naší současnou prioritou je především mnišská podpora. 

Srdečně uvítáme všechny skutečně praktikující, kteří jsou pevně ukotveni v buddhistických principech etiky, uvědomují si vzájemnou závislost mezi laickou a mnišskou komunitou, a kteří dozráli k pochopení buddhistické stezky kultivace mysli. Spojte se s námi a přihlaste se s požadavkem užití prostorů Viveky pro individuální nebo skupinovou praxi. Podstatné je být schopen se individuálně postarat o ctihodnou a pečovat o prostory (jak fyzicky, tak i spirituálně) v souladu s již existujícím řádem a strukturami.  Není problém uskutečnit pobyt od několika dnů až měsíc. Jak začátečníci, tak i dlouhodobě praktikující mohou požádat Bhikkhunī Visuddhi o výuku a vedení. Po předchozí domluvě se ctihodná může setkat s praktikujícími a vést je v Dhammě a v meditaci a vyjít ze svého ústraní, nicméně ani ctihodná ani Spolek KS nebudou fungovat jako podpůrný tým dobrovolníků podílející se na každodenních aktivitách.

Nakonec bychom vás chtěli laskavě požádat, abyste během následujícího měsíce napsali pár řádků a potvrdili váš zájem zůstat v našem mailing listu,který je v novém stádiu vývoje. Je pro nás důležité, že víme, že ti, kteří od nás obdrželi mail s informacemi o programech a Dhamma materiálech o ně mají skutečný zájem a chtějí je dostávat a oceňují je. V těchto dnech a ve věku nekonečného toku informací a nekonečného “skrolování” na našich zařízeních, stále věříme v sílu osobní transformace. Silně pociťujeme potřebu vystavět kolem naší učitelky vřelou a pravidelně podporující buddhistickou komunitu, kde bude přirozeně praktikována etika a štědrost a bude živena všímavostí a plnou pozorností. Zkrátka pokud se cítíte být součástí tohoto projektu, zůstaňte na palubě a setrvejte s námi v kontaktu.

Budeme vděční za pravidelné dárce, odpovědné a zralé praktikující, kteří se stanou součástí naší buddhistické komunity.

 

Vaši v Dhammě

Míša, Lucie, Bára a Ivona

za Spolek Karuna Sevena

 

Kalendář na nový rok 2023-2024

Máme pro vás připravenou nabídku aktivit a program na tento rok 2023. Před každým pobytem a návštěvou ārāmy Karuṇā Sevena je důležité se dobře seznámit s chodem kláštera a jejími pravidly. Podrobnosti naleznete ZDE.

 

Podpora ctihodné bhikkhunī Visuddhi  a aktivit Spolku Karuṇā Sevena

Bankovní účet: 6855804001/5500

Název majitele účtu: Spolek Karuna Sevena; Adresa příjemce: Slezská 3; Město: Prostějov, PSČ: 79601; Země: Česká republika  

Email: karuna.sevena.cz@gmail.com

Prostředky jsou použity na pokrytí základních mnišských potřeb ctihodné bhikkhunī Visuddhi

  •   roucho, jídlo, léky a příbytek

  •   pokrytí také hradí dopravu, ubytování, letenky apd.

  •  distribuce knih,

  •  výstavba a vybavení ārāmy Karuṇā Sevena,

  •  pojištění, SIPO apd.

  • možnost odpočtu daru z daní.

 

Žádáme vás, do poznámky uveďte důvod platby s poznámkou "příspěvek pro chod buddhistického kláštera."

Ani v jednom případě se nejedná o veřejnou sbírku a proto žádáme všechny dárce, aby ke svému daru připojili i na sebe kontakt, abychom vám mohli vystavit darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru.

 

Všem dárcům moc děkujeme.

Možnosti zahraniční platby:

payment_icons.png
Spolupracujeme:
bottom of page