top of page
headphones icon.png
download_pdf_.png

Walking the Tightrope - Talks on Meditative Development with bhante Pemasiri mahāthera

Narrated by: Bára Glombová 

* narrated in Czech language
1) Úvod - Obecné rozhovory s Pemasiri mahātherou - Chůze po Laně
00:00 / 00:00
2) Cnost - Chůze po Laně
00:00 / 00:00
3) Soustředění - Chůze po Laně
00:00 / 00:00
4) Moudrost - Chůze po Laně
00:00 / 00:00
5) Úvod - Čtyři vznešené pravdy - Chůze po Laně
00:00 / 00:00
6) Strast - Chůze po Laně
00:00 / 00:00
7) Vznik strasti - Chůze po Laně
00:00 / 00:00
8) Zánik strasti - Chůze po Laně
00:00 / 00:00
9) Stezka vedoucí k zániku strasti - Chůze po Laně
00:00 / 00:00
10) Ušlechtilá osmičlená stezka - Chůze po Laně
00:00 / 00:00
11) Správné porozumění - Chůze po Laně
00:00 / 00:00
12) Správné myšlení - Chůze po Laně
00:00 / 00:00
13) Správná řeč - Chůze po Laně
00:00 / 00:00
14) Správné jednání - Chůze po Laně
00:00 / 00:00
15) Správné živobytí - Chůze po Laně
00:00 / 00:00
16) Správné úsilí - Chůze po Laně
00:00 / 00:00
17) Správné uvědomění - Chůze po Laně
00:00 / 00:00
18) Správné soustředění - Chůze po Laně
00:00 / 00:00
bottom of page