top of page
Tipitaka_banner_v3.jpg
headphones icon.png

Majjhima nikāya I. - Sbírka středně dlouhých rozprav

Překlad: bhikkhu Bodhi, bhikkhu Sujato, Rupert Gethin, I.B.Horner
Namluveno: Roland Kitchen

* namluveno v anglickém jazyce

MN 1. Mūlapariyāya suttaṃ - O kořeni všech věcí

MN 2. Sabbāsava suttaṃ - Všechny zákaly

MN 3. Dhammadāyāda suttaṃ - Dědici Dhammy

MN 4. Bhayabherava suttaṃ - Strach a hrůza

MN 5. Anaṅgaṇa suttaṃ - Bez poskvrny

MN 6. Ākaṅkheyya sutta - Kdyby si mnich přál

MN 7. Vatthūpama suttaṃ - Přirovnání ke kusu látky

MN 8. Sallekha suttaṃ - Očišťování

MN 9. Sammādiṭṭhi suttaṃ - Správný názor

MN 10. Satipaṭṭhāna suttaṃ - Rozprava o ustavení uvědomění

>> audio sutty v českém jazyce

MN1. Mūlapariyāya suttaṃ - The Root of All Things
00:00 / 00:00
MN 2. Sabbāsava suttaṃ - All the Taints
00:00 / 00:00
MN 3. Dhammadāyāda suttaṃn Track - Heirs in Dhamma
00:00 / 00:00
MN 4. Bhayabherava suttaṃ - Fear and Dread
00:00 / 00:00
MN 5. Anaṅgaṇa suttaṃ - Without Blemishes
00:00 / 00:00
MN 6. Ākaṅkheyya suttaṃ - If a Bhikkhu Should Wish
00:00 / 00:00
MN 7. Vatthūpama suttaṃ - The Simile of the Cloth
00:00 / 00:00
MN 8. Sallekha suttaṃ - Effacement
00:00 / 00:00
MN 9. Sammādiṭṭhi suttaṃ - Right View
00:00 / 00:00
MN 10. Satipaṭṭhāna suttaṃ - The Foundations of Mindfulness
00:00 / 00:00

MN 11. Cūḷa sīhanāda suttaṃ - Kratší rozprava o lvím řevu

MN 12. Mahā sīhanāda suttaṃ - Delší rozprava o lvím řevu

MN 13. Mahā dukkhakkhandha suttaṃ - Delší rozprava o hromadě strasti

MN 14. Cūḷa dukkhakkhandha suttaṃ - Kratší rozprava o hromadě strasti

MN 15. Anumāna suttaṃ - Úsudek

MN 16. Cetokhila suttaṃ - Hrubost mysli

MN 17. Vanapattha suttaṃ - Lesní houština

MN 18. Madhupiṇḍika suttaṃ - Medová kulička

MN 19. Dvedhāvitakka suttaṃ - Dvojí myšlenky

MN 20. Vitakkasaṇṭhāna suttaṃ - Zastavování myšlenek

>> audio sutty v českém jazyce

MN 11. Cūḷa Sīhanāda suttaṃ - The Shorter Discourse on the Lion's Roar
00:00 / 00:00
MN 12. Mahā Sīhanāda suttaṃ - The Greater Discourse on the Lion's Roar
00:00 / 00:00
MN 13. Mahā Dukkhakkhandha suttaṃ - The Greater Discourse on the Mass of Suffering
00:00 / 00:00
MN 14. Cūḷa Dukkhakkhandha suttaṃ - The Shorter Discourse on the Mass of Suffering
00:00 / 00:00
MN 15. Anumāna suttaṃ - Inference
00:00 / 00:00
MN 16. Cetokhila suttaṃ - The Wilderness in the Heart
00:00 / 00:00
MN 17. Vanapattha suttaṃ - Jungle Thickets
00:00 / 00:00
MN 18. Madhupiṇḍika suttaṃ - The Honeyball
00:00 / 00:00
MN 19. Dvedhāvitakka suttaṃ - Two Kinds of Thought
00:00 / 00:00
MN 20. Vitakkasaṇṭhāna suttaṃ - The Removal of Distracting Thoughts
00:00 / 00:00

MN 21.Kakacūpama suttaṃ - Přirovnání k pile

MN 22. Alagaddūpama suttaṃ - Přirovnání k hadovi

MN 23. Vammika suttaṃ - Mraveniště

MN 24. Rathavinīta suttaṃ - Spojení dostavníků

MN 25. Nivāpa suttaṃ - Návnada

MN 26. Ariyapariyesanā suttaṃ - Ušlechtilé hledání

MN 27. Cūḷa hatthipadopama suttaṃ - Kratší rozprava o přirovnání ke sloní stopě

MN 28. Mahā hatthipadopama suttaṃ - Kratší rozprava o přirovnání ke sloní stopě

MN 29. Mahā sāropama suttaṃ - Delší rozprava o přirovnání k jádrovému dřevu

MN 30. Cūḷa sāropama suttaṃ - Delší rozprava o přirovnání k jádrovému dřevu

>> audio sutty v českém jazyce

MN 21. Kakacūpama suttaṃ - The Simile of the Saw
00:00 / 00:00
MN 22. Alagaddūpama suttaṃ - The Simile of the Snake
00:00 / 00:00
MN 23. Vammika suttaṃ - The Ant-hill
00:00 / 00:00
MN 24. Rathavinīta suttaṃ - The Relay Chariots
00:00 / 00:00
MN 25. Nivāpa suttaṃ - The Bait
00:00 / 00:00
MN 26. Ariyapariyesanā suttaṃ - The Noble Search
00:00 / 00:00
MN 27. Cūḷa Hatthipadopama suttaṃ - The Shorter Discourse on the Simile of the Elephant’s Footprint
00:00 / 00:00
MN 28. Mahā Hatthipadopama suttaṃ - The Greater Discourse on the Simile of the Elephant’s Footprint
00:00 / 00:00
MN 29. Mahā Sāropama suttaṃ - The Greater Discourse on the Simile of the Heartwood
00:00 / 00:00
MN 30. Cūḷa Sāropama suttaṃ - The Shorter Discourse on the Simile of the Heartwood
00:00 / 00:00

MN 31. Cūḷa gosiṅga suttaṃ - Kratší rozprava v lese Gosinga

MN 32. Mahā gosiṅga suttaṃ - Delší rozprava v lese Gosinga

MN 33. Mahā gopālaka suttaṃ - Delší rozprava o pasáků krav

MN 34. Cūḷa gopālaka suttaṃ - Kratší rozprava o pasáku krav

MN 35. Cūḷa saccaka suttaṃ - Kratší rozprava k Saccakovi

MN 36. Mahā saccaka suttaṃ - Delší rozprava k Saccakovi

MN 37. Cūḷa taṇhāsaṅkhaya suttaṃ - Kratší rozprava o odstranění toužení

MN 38. Mahā taṇhāsaṅkhāya suttaṃ - Delší rozprava o odstranění toužení

MN 39. Mahā assapura suttaṃ - Delší rozprava ve městě Assapura

MN 40. Cūḷa assapura suttaṃ - Kratší rozprava ve městě Assapura

>> audio sutty v českém jazyce

MN 31. Cūḷa gosiṅga suttaṃ - Kratší rozprava v lese Gosingawn Artist
00:00 / 00:00
MN 32. Mahā gosiṅga suttaṃ - Delší rozprava v lese Gosingaown Artist
00:00 / 00:00
MN 33. Mahā Gopālaka suttaṃ - The Greater Discourse on the Cowherd
00:00 / 00:00
MN 34. Cūḷa Gopālaka suttaṃ - The Shorter Discourse on the Cowherd
00:00 / 00:00
MN 35. Cūḷa Saccaka suttaṃ - The Shorter Discourse to Saccaka
00:00 / 00:00
MN 36. Mahā saccaka suttaṃ - Delší rozprava k Saccakovi
00:00 / 00:00
MN 37. Cūḷa Taṇhāsaṅkhaya suttaṃ - The Shorter Discourse on the Destruction of Craving
00:00 / 00:00
MN 38. Mahā Taṇhāsaṅkhaya suttaṃ - The Greater Discourse on the Destruction of Craving
00:00 / 00:00
MN 39. Mahā Assapura suttaṃ - The Greater Discourse at Assapura
00:00 / 00:00
MN 40. Cūḷa assapura suttaṃ - Kratší rozprava ve městě Assapura
00:00 / 00:00

41. Sāleyyaka suttaṃRozprava k bráhmanům z vesnice Sālā

42. Verañjaka suttaṃRozprava k bráhmanům z vesnice Verañjā

43. Mahā Vedalla suttamDelší série otázek a odpovědí

44. Cūḷa Vedalla suttaṃKratší série otázek a odpovědí

45. Cūḷa Dhammasamādāna suttaṃKratší rozprava o způsobech praktikování věcí

46. Mahā Dhammasamādāna suttaṃDelší rozprava o způsobech praktikování věcí

47. Vīmaṃsaka suttaṃZkoumání Tathāgaty

48. Kosambiya suttaṃRozprava k mnichům z Kosambī

49. Brahmanimantanika suttaṃBrahmova výzva

50. Māratajjanīya suttaṃPokárání Māry

>> audio sutty v českém jazyce

MN 41. Sāleyyaka suttaṃ - The Brahmins of Sālā
00:00 / 00:00
MN 42. Verañjaka suttaṃ - The Brahmins of Verañjā
00:00 / 00:00
MN 43. Mahā Vedalla suttaṃ - The Greater Series of Questions and Answers

00:00 / 00:00
MN 44. Cūḷa Vedalla suttaṃ - The Shorter Set of Questions and Answers
00:00 / 00:00
MN 45. Cūḷa Dhammasamādāna suttaṃ - The Shorter Discourse on Ways of Undertaking Things

00:00 / 00:00
MN 46. Mahā Dhammasamādāna suttaṃ - The Greater Discourse on Ways of Undertaking Things
00:00 / 00:00
MN 47. Vīmaṃsaka suttaṃ - The Inquirer
00:00 / 00:00
MN 48. Kosambiya suttaṃ - The Kosambians
00:00 / 00:00
MN 49. Brahmanimantanika suttaṃ - The Invitation Of A Brahmā
00:00 / 00:00
MN 50. Māratajjanīya suttaṃ - The Rebuke to Māra
00:00 / 00:00
bottom of page